۱۵ دلو ۱۳۹۷

کودکان

آینده‌ی تاریک؛ وضعیت ناگوار نیمه‌ی افغانستان

  • نوشته: master
  • ۱۵ دلو ۱۳۹۷

در گزارش جدید صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از وضعیت کودکان در افغانستان، آمارهای تأسف‌باری آمده است. بر مبنای این گزارش، سه میلیون و هشتصد هزار کودک در افغانستان به دلیل آسیب‌پذیری از درگیری‌ها، ناامنی‌ها، خشک‌سالی، سرمای...