۱۶ جدی ۱۳۹۷

چین

چین ابر قدرت قرن ۲۱ : شانسی برای افغانستان

 • نوشته: master
 • ۱۶ جدی ۱۳۹۷

روز ۲ جنوری، حادثه ی اتفاق افتاد که ممکن برای افغانها و شاید برای اکثریت مردم جهان دارای اهمیت زیاد نباشد ولی دانشمندان ، محققین، سیاستمداران جهان را متفقآ غافلگیر نمود. این حادثه نشستن سفینه فضایی چین بر روی بخش ناشناخته ماه، آن قسمتی که از...

تحمیل سکولاریزم اجتماعی بر مسلمانان چین

 • نوشته: master
 • ۳ جدی ۱۳۹۷

افراط‌گرایی و تروریسم، برای جوامع مسلمان، تبعات ناگواری را در عرصه‌های مختلف به همراه داشته است. یکی از روشن‌ترین تبعات آن، خشونت و بحران‌های ناشی از آن است که ما همه روزه در افغانستان تجربه می‌کنیم. در کنار این موضوع، ایجاد و تقویت...

موشک های قاتل چین که باعث نگرانی پنتاگون می شوند

 • نوشته: master
 • ۲۸ قوس ۱۳۹۷

تحلیلگران چینی آنها را «قاتل گوام» می نامند تا جنجال آفرینی کنند. این نامی است که به موشک های بالستیک دی اف-٢۶ داده شده است که با برد بیش از ۴ هزار کیلومتری شان قادرند با کلاهک های هسته ای تاکتیکی پایگاه مهم هوایی آمریکا در اقیانوس آرام واقع در...

سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان؛ دیپلماسی نمادین یا همکاری‌های عملی

 • نوشته: master
 • ۲۶ قوس ۱۳۹۷

چین در حاشیه غربی خویش، در همجواری با ولایت سینکیانگ، در امتداد استراتیژی حرکت به سمت غرب در سطوح مختلف با افغانستان و پاکستان همسویی و همکاری داشته است. در تبیین همکاری و همسویی؛ شاید ماهیت روابط میان چین با  پاکستان براساس همکاری‌های مؤثر و...

ظهور چین و تحول در توازن قدرت های منطقوی

 • نوشته: master
 • ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

ظهور چین به عنوان یک بازیگر در حال رشد منطقه یی و جهانی، یکی از موضوعات مهم مورد بحث جهان امروز شده است. ابتکار کمربند و راه، چارچوب سیاست خارجی چین است که بر پنج رکن، هماهنگی در پالیسی، تسهیل شرایط تجارت، تامین ارتباطات، تسهیل انتقال پول،...

روسیه و چین در مقابل امریکا

 • نوشته: master
 • ۱۹ سنبله ۱۳۹۷

ایدئولوژی، مارکسیسم و کمونیسم نتوانست چین و اتحاد شوروی را متحد سازد. این دو امپراطوری برعکس به حیث رقیب و حتی تا سرحد مناقشه های نظامی در دهه ۱۹۶۰ پیش رفت. مائو تسه تونگ هیچ وقت به شوروی سوسیالیستی اعتماد نکرد و حتی ترس داشت که مبادا روزی مورد...