۲۴ قوس ۱۳۹۷

پشتون

«زوال» و «پیشرفت»: دو توهم خطرناک

  • نوشته: master
  • ۲۴ قوس ۱۳۹۷

از چهار قوم عمدۀ افغانستان، دوتای شان را دو توهم بزرگ در حال نابود کردن است. این دو قوم یکی پشتون است و دیگری هزاره. پشتون ها را توهم «زوال» دچار سرگیجی کرده است. آنان فکر می کند که همه چیز در حال زوال است. قدرت از دست شان رفته است و اقوام دیگر قصد به...

چرا تکلیف پشتون‌ها با اشرف غنی در انتخابات روشن است؟

  • نوشته: master
  • ۳۰ عقرب ۱۳۹۷

همزمان در سیاست افغانستان دو بحث به گونه جدی غالب است؛ یکی روند انتخابات ریاست جمهوری و دیگری روند مصالحه با گروه طالبان. البته طرح ایجاد اداره موقت هم از درون روند مصالحه با طالبان برآمده. براساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات، قرار است که در ۳۱...

تکیه بر دیوارشکسته ای که از مسعود بجا مانده است !

  • نوشته: master
  • ۲۴ میزان ۱۳۹۷

بارها کردارسیاسی مسعود وربانی را نقد کرده ام که چرا خیلی اسان فرصت طلایی وتاریخی را در جهت انتقال قدرت اول در افغانستان ازدست داده اند در فرصت طلایی که ازدورن اتش وجنگ با ابرقدرت جهان (شوروی) بدست امده بود ومسعود قهرمان چنین میدان در شرق وغرب...

دلیل دشمنی شدید طالبان باهزاره ها وشیعیان کشور چیست ؟

  • نوشته: master
  • ۱۳ سنبله ۱۳۹۷

عده ای دلیل آن را به قوم پشتون نسبت میدهند اما ناگفته روشن است که پشتون ها دراکثر نقاط کشور با مردم ما مشکل ندارند پس دلیل آن را باید درمسائل دیگر که قبل از ظهور طالبان ودرزمان ظهور آنان اتفاق افتاد جستجو کنیم. اینک بطور فهرست وار دیدگاه های...

تامل بر یک دیدار

  • نوشته: master
  • ۱۰ سنبله ۱۳۹۷

خلیل زاد یا کسنجیر پشتونها درکاخ سفید با حکمتیار دیدار داشته واقای حکمتیار از نمایندگی وی از طرف دولت امریکا درافغانستان اظهار رضایت مندی می نماید ومی گوید خلیل زاد به سیاست افغانستان اشنایی درست دارد !پشتونها گرچند درموارد فرعی باهم اختلاف...