۲۳ میزان ۱۳۹۷

هزاره

باید به آنها که صدای مردم بوده اند، رأی بدهیم!

  • نوشته: master
  • ۲۳ میزان ۱۳۹۷

انتخابات پیش رو آزمون سختی برای مردم ماست. به خصوص مردم هزاره کابل که در گذشته نسبتا انتخاب های آگاهانه و مسئولانه ای داشته اند؛ اکنون بیش از پیش در معرض امواج تبلیغات و انواع تطمیع ها از سوی اربابان زر و زور قرار دارند؛ گزینه هایی که ناشایستگی...

دلیل دشمنی شدید طالبان باهزاره ها وشیعیان کشور چیست ؟

  • نوشته: master
  • ۱۳ سنبله ۱۳۹۷

عده ای دلیل آن را به قوم پشتون نسبت میدهند اما ناگفته روشن است که پشتون ها دراکثر نقاط کشور با مردم ما مشکل ندارند پس دلیل آن را باید درمسائل دیگر که قبل از ظهور طالبان ودرزمان ظهور آنان اتفاق افتاد جستجو کنیم. اینک بطور فهرست وار دیدگاه های...