۱۵ دلو ۱۳۹۷

فقر

آینده‌ی تاریک؛ وضعیت ناگوار نیمه‌ی افغانستان

  • نوشته: master
  • ۱۵ دلو ۱۳۹۷

در گزارش جدید صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از وضعیت کودکان در افغانستان، آمارهای تأسف‌باری آمده است. بر مبنای این گزارش، سه میلیون و هشتصد هزار کودک در افغانستان به دلیل آسیب‌پذیری از درگیری‌ها، ناامنی‌ها، خشک‌سالی، سرمای...

افغانستان و چرخۀ فقر و فساد و خشونت

  • نوشته: master
  • ۶ دلو ۱۳۹۷

یوناما اعلام کرده که جمعیتِ جوانِ افغانستان با خطر جذب و استخدام توسط گروه‌های تروریستی روبه‌رو است. یوناما یا هیأت معاونتِ سازمان ملل متحد در افغانستان دلیلِ این وضع را به حاشیه‌ رانده‌ شدنِ جوانان و وجودِ فقر و بی‌کاری و بی‌سوادی در میانِ...

کودکی و گرسنگی

  • نوشته: master
  • ۷ سنبله ۱۳۹۷

محمد شکری، نویسنده‌ی نامدار مراکشی در کتاب مشهورش «تنها برای نان»، به تشریح حال کودکی می‌پردازد که در سرزمینی بایر و خانواده‌یی فقیر به دنیا آمده است. شکری در این کتاب که روایت زندگی‌ شخصی‌اش است، از کودکی قصه می‌کند که برای گذاشتن چند شاخه...