۲۲ سنبله ۱۳۹۷

عرب

عرب یا بنی امیه؟ اسلام یا وهابیت؟؟

  • نوشته: master
  • ۲۲ سنبله ۱۳۹۷

در سالهای اخیر و بویژه ایام حاضر بدبینی و تنفر مردم نسبت به واژه های "اسلام" و "عرب" زیاد شده است. البته مردم هم حق دارند، اگر به همین منوال بگذرد من و تو هم برای اینکه رسوا نشویم روزی مجبور خواهیم شد همرنگ جماعت شویم. عوام دو گوش دارند و دو چشم و...