۱۸ حوت ۱۳۹۷

عبدالعلی مزاری

حمله به سالگرد عبدالعلی مزاری

توطئه یا رفع اتهام؟

  • نوشته: master
  • ۱۸ حوت ۱۳۹۷

حمله روز پنج شنبه به سالیاد شهید مزاری، یک اقدام ناجوانمردانه بود. هرچند که تا کنون کسی مسئولیت آن را هم به عهده نگرفته، اما گمانه زنی های ابتدایی، انگشت اتهام را بسوی یکی از دو تیم اشاره میکنند: ۱. تیم رئیس جمهور با هدف به هم زدن اردوی قوی ترین...

دهه‌ی هفتاد و ۲۳ سنبله!!!

  • نوشته: master
  • ۲۰ قوس ۱۳۹۷

یکی از فجایع دهه‌ی هفتاد، فاجعه‌ی خانمانسوز ۲۳ سنبله است. در این جنگ، که ناگهان مردم غرب کابل توسط برخی از خودی‌ها با همدستی حکمتیار به توپ و تانگ و... بسته شد و تلفات سنگینی داشت، هر یکی از طرف‌های در گیر با ادبیات و روش خاصی رقیب خود را...

تفاوت دو دید گاه با سرنجام متفاوت از هم؛ شهید مزاری واستاد اکبری!

  • نوشته: master
  • ۳ قوس ۱۳۹۷

جمهوری فریاد: متن پیش رو در صفحه فیس بوک نویسنده منتشر شده و بازنشر آن به معنای تایید تمام یا قسمتی ازآن نیست! در حزب وحدت دو شخصیت بیشتر از همه نقش مردمی داشتند وهر کدام محور حلقات خاص بوده ودر اواخر شدت تفاوت دید گاهای هردو شخصیت باعث انشعاب...