۱۹ عقرب ۱۳۹۷

شوروی

انتقام و تلافی!

  • نوشته: master
  • ۱۹ عقرب ۱۳۹۷

روزگاری آمریکا وارد ویتنام شد و شوروی سابق طوری از این کشور استقبال کرد که ۵۸ هزار کشته دست آمریکا گذاشت. هنوز زخم‌های مجروحان آمریکایی التیام نیافته بود که شوروی وارد افغانستان شد، این بار نوبت آمریکا بود تا تلافی کند و این‌گونه بود که به کمک...

آیا شوروی در ۶ جدی افغانستان را اشغال کرد؟

  • نوشته: master
  • ۱۴ عقرب ۱۳۹۷

ارتش سرخ در ششم جدی/ دی ماه ۱۳۵۸، پس از کشتن «حفیظ‌ الله امین» نخست وزیر سابق افغانستان، به صورت علنی و رسمی افغانستان را اشغال کرد اما قبل از این تاریخ نیز هزاران تن از نظامیان و مشاورین شوروی در بیشتر ادارات دولتی و نهادهای امنیتی افغانستان...