۱۹ سنبله ۱۳۹۷

روسیه

روسیه و چین در مقابل امریکا

  • نوشته: master
  • ۱۹ سنبله ۱۳۹۷

ایدئولوژی، مارکسیسم و کمونیسم نتوانست چین و اتحاد شوروی را متحد سازد. این دو امپراطوری برعکس به حیث رقیب و حتی تا سرحد مناقشه های نظامی در دهه ۱۹۶۰ پیش رفت. مائو تسه تونگ هیچ وقت به شوروی سوسیالیستی اعتماد نکرد و حتی ترس داشت که مبادا روزی مورد...

تنش بین واشنگتن و مسکو از پشت میز تا میدان جنگ

  • نوشته: master
  • ۱۰ سنبله ۱۳۹۷

تحولات پنج دهه اخیر در افغانستان علاوه بر این‌که روابط این کشور را با جامعه جهانی متحول کرد، سیاست کشورهای خارجی را نیز در قبال افغانستان ضمن رابطه مرکز به مرکز، به رابطه مرکز به محور نیز تغییر داد. در طول این سال‌ها علاوه بر این‌که کشورهای...