۷ میزان ۱۳۹۷

داکتر عبدالله

یک عکس و هزار سخن

  • نوشته: master
  • ۷ میزان ۱۳۹۷

برخورد تحقیر آمیز و مخالف اولیه ترین عرف دیپلوماتیک پومپئو وزیرخارجه ترامپ را چند ماه قبل در برابر اشرف غنی بیاد دارید ؟ برخورد امریکای ترامپ با افغانستان و بخصوص با اشرف غنی وفا دارترین میان وفاداران، خجالت آورد است. این برخورد در آن زمان بیاد...