۱۵ عقرب ۱۳۹۷

خالد بن طلال

خالد بن طلال استخوان در گلوی محمد بن سلمان

  • نوشته: master
  • ۱۵ عقرب ۱۳۹۷

خالد بن طلال عموزاده محمد بن سلمان، به استخوانی در گلوی ولیعهد سعودی تبدیل شده است. ملک سلمان شخصا برادرزاده اش خالد بن طلال را آزاد کرد. او از جمله شاهزادگان مهمی بود که به رغم دوستی با محمد بن سلمان، در برابر او ایستاد. احمد بن عبدالعزیز چند روز...