۱۳ عقرب ۱۳۹۷

حامد کرزی

حامد کرزی چگونه از مرگ نجات یافت؟

  • نوشته: master
  • ۱۳ عقرب ۱۳۹۷

در آستانه سقوط حاکمیت طالبان در سال ۲۰۰۱، حامد کرزی به ولایت ارزگان آمد تا رهبری جنوب افغانستان را به دست بگیرد. جنگجویان طالبان از آمدن کرزی اطلاع یافتند و به اقامتگاه او حمله کردند. کرزی شانس آورد و به سرنوشت «عبدالحق» دچار نشد. بخشی از این...