۱۳ عقرب ۱۳۹۷

بندر چابهار

تاثیر تحریم های ضد ایرانی ترامپ در افغانستان

  • نوشته: master
  • ۱۳ عقرب ۱۳۹۷

احتمال دارد، کابل از کوریدورهای مهم تجاری جدا شودبندر چابهار، مهم ترین بندر ایران، که می توانست نقش مهمی در اجرای موفقیت آمیز استراتژی امریکا در آسیای جنوب ایفا کند، از تحریم های ضد ایرانی امریکا به شدت ضربه می بیند. نشریه وال استریت ژورنال در...