۱۵ عقرب ۱۳۹۷

اسلام

کشته شدن سمیع الحق وتحقق یک طرح که مستند می شود

  • نوشته: master
  • ۱۵ عقرب ۱۳۹۷

همان گونه که الکساندر دومارانش تئوری تقابل با شوری واسلام گراهارا برای ریگان ارائه داد. دربخش اسلام گرایی وجنگ درونی توجه جدی داشته است واین کار ازطریق ایجاد هسته ی اسلام گراهای افراطی وایجاد مدارس تربیت تندروان در عربستان وپاکستان وجاهای دیگر...

عرب یا بنی امیه؟ اسلام یا وهابیت؟؟

  • نوشته: master
  • ۲۲ سنبله ۱۳۹۷

در سالهای اخیر و بویژه ایام حاضر بدبینی و تنفر مردم نسبت به واژه های "اسلام" و "عرب" زیاد شده است. البته مردم هم حق دارند، اگر به همین منوال بگذرد من و تو هم برای اینکه رسوا نشویم روزی مجبور خواهیم شد همرنگ جماعت شویم. عوام دو گوش دارند و دو چشم و...