۱۵ دلو ۱۳۹۷

اردوی ملی

آیا غنی نگران فروپاشی ارتش است؟

  • نوشته: master
  • ۱۵ دلو ۱۳۹۷

اشرف غنی می‌گوید که نیروهای امنیتی کشور صلح گذرا نمی‌خواهند و صلحی که نقش این نیروه‌ها در آن تضمین نشده نباشد، پذیرفتنی نیست.آقای غنی تاکید کرده که در روند صلح با تدبیر به پیش می‌رود و مصونیت «عزت» کشور را می‌خواهد. او گفته است:«آنانی که...