۱۹ سنبله ۱۳۹۷

احمدشاه مسعود

احمد شاه مسعود را بار دیگر دیروز ترور کردند

  • نوشته: master
  • ۱۹ سنبله ۱۳۹۷

نمیدانم که رهبران جمعیت اسلامی به دهشت افکنی "هواداران مسعود" دیروز در کابل که باعث ترس، واهمه همشهریان و بی نظمی و حتی مجروح نمودن عده (همه از هموطنان تاجیک ما) شدند، چگونه برخورد نمودند. من فقط به حرهای داکتر عبدالله گوش دادم و عنوان این پست را...

رمز گشایی از ترور مسعود

  • نوشته: master
  • ۱۸ سنبله ۱۳۹۷

هجدهم سنبله/شهریور، سالروز ترور مشکوک احمد شاه مسعود، مشهور ترین فرمانده مقاومت ضد روسی و ضد طالبان است. احمد شاه مسعود تنها دو روز قبل از حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر امریکا، توسط دو خبرنگار اروپایی عرب تبار، در قلب پایگاه نظامی خود در شمال...