۲۶ جدی ۱۳۹۷

آلمان

آیا خوش‌بینی به سیاست‌مداران غربی ابلهانه نیست؟

  • نوشته: master
  • ۲۶ جدی ۱۳۹۷

اگر باور بر این هست که بخش بیشتر شهروندان اروپایی و غربی انسان‌های شریف و خوبی هستند، نگارنده هم به همین باور است اما اعتماد و باور به دولت‌ها و سیاست‌مداران غربی چه؟ مشهور است که در بین کشورهای اروپایی، آلمان سیاست‌مداران خوشنامی دارد...

زیر سرِ مرکل

  • نوشته: master
  • ۲۶ جدی ۱۳۹۷

اگر اهل شنیدن اخبار سیاسی هم نباشید، اسم «انگلا مرکل» را شنیده‌اید. او در حال حاضر نخست‌وزیر آلمان است و در ردیف زنان قدرتمند جهان قرار دارد. او با آئین مسیحیت نیز بیگانه نیست زیرا پدرش یک کشیش پروتستان بود و حزبی که مرکل هجده سال رهبری‌اش را...

دونالد ترامپ بهترین مشوق فرانسه و اروپا بسوی استقلال کامل.

  • نوشته: master
  • ۲۳ عقرب ۱۳۹۷

رئیس جمهور امریکا ترامپ که دیگر هیچ معیاری را در سطح جهان و حتی در برابر متحدین خود مراعات نمیکند، بهترین مشوق فرانسه، آلمان و بخش مهی از کشورهای اروپایی بسوی استقلال کامل از طریق ایجاد یک ارتش اروپایی که فرانسه و آلمان سطون فقرات آنرا تشکیل...