۳ سنبله ۱۳۹۵

تحلیل ویژه

بحران جهان‌بینیِ نسل نو شیعیِ افغانی

  • نوشته: master
  • ۳ سنبله ۱۳۹۵

جمهوری فریاد/ رضا مِهسا ما( نسل نو شیعی افغانستانی) از نظر فرهنگی در برابر یک وضعیت سه بعدی قرار داریم، سه بُعدی که به موازات هم و در رقابت با هم حرکت می کنند ونسل نوشیعی را در "بحران برقراری نسبت به گذشته" قرار داده است. ۱- نارسیسیزم "خودشیفتگی" یا...

فروپاشی نظم در افغانستان به معنای فروپاشی نظم در کل منطقه است

  • نوشته: master
  • ۳ سنبله ۱۳۹۵

 اکپسرس تریبون گزارش داد: اگر نظام سیاسی افغانستان فرو بپاشد، نتایج این فروپاشی محدود به مرزهای این کشور نخواهد بود و سه همسایه این کشور شدیداً از این موضوع متاثر خواهند بود و بی ثباتی منطقه‌ای را بهمراه خواهد داشت. پاکستان و ایران مجبور می‌شوند...

خاورمیانه آبستن یک سناریویِ بزرگِ دیگر

  • نوشته: master
  • ۳۰ اسد ۱۳۹۵

جمهوری فریاد: خاورمیانه هر روز با بحران های تازه و با افت و خیز به حیات غمگین خود ادامه می دهد. اخبار، هر روز ناامیدکننده تر می شوند و انگار قرار نیست خاورمیانه آرام بگیرد و شاد زندگی کند؛ منطقه ای که حتی نامش هم بر مبنای نگاه غربی هاست. خبرنگار...