۲۶ سنبله ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۶ سنبله ۱۳۹۷

ملت زبون !

درمورد اتهامی که به همسر اشرف غنی که ظاهرآ میلیونها دالر را از خزانه دولت ربوده، پستهایی زیادی خواندم. من هیچ سند و مدرکی ندارم که رولا غنی را متهم به این کلاه برداری کنم و در عین حال نمیتوانم بگویم که وجود ندارد. بخشی بزرگی از رهبران جهادی وغیرجهادی خون این مردم را مکیدند و قصر ها و شهرکها ساختند و میلیونها دالر را برای بعد از برگشت طالبان در بانکهای خارج ذخیره کرده اند. در میان آنهایی که مجاهد نبوده اند تقریبآ اکثریت بالاتفاق آنها ملیت خارجی دارند و به سرنوشت افغانستان ذره ای دلسوزی ندارند. خوب رولا غنی همه به اضافه آن.

ولی در میان این پست ها، نوشته ی از کسی بنام وکیل محمد آصف مهمند بود که معتقد است و بررسی کرده که رولا غنی این پول را برای “رشد ظرفیت و توانایی زنان افغان دراروپا و امریکا” به مصرف رسانیده و به همسرغنی لقب ” مادر قهرمان ملت” را میبخشد. از این هم بگذریم و آنرا به پای یک انسان شوونیست و تبعیض طلب بگذاریم و از زمانیکه رولا غنی “مسلمان و پشتون” شده، بگذاریم.

تآسف من از نخبگان، تحصیلکرده ها، فرهنگیان، اهل سیاست و حتی استادان یا محصلان حقوق است که این خانم را به حیث “بانوی اول” افغانستان میشناسند و خطاب میکنند. بانوی اول عنوانیست که در امریکا به همسر رئیس جمهور خطاب میشود و از خود وظایف واختیاراتی دارد که بر همه معلوم است. در دیگر کشورها چنین عنوانی وجود ندارد. در فرانسه در این اواخر برخی منابع سعی کردند که چنین لقبی را برای همسر امانوئل ماکرون ببخشند و بودجه برای فعالیتهای او تخصیص بدهند، ولی در برابر اعتراض افکار عمومی چنین پروژه ی در نطفه خفه شد.

در اففغانستان، میدانیم که نظام کنونی توسط امریکا بوجود آمده و در واقع تحت نفوذ امریکا است و با کمک او روی پای ایستاده است (بهتر است بگوئیم روی یک پا) ولی “بانوی اول” نه در قانون اساسی و نه در هیچ قانونی وجود ندارد. از سوی دیگر در رسم و رواج و تعاملات افغانستان ما در زمان رژیم شاهی لقب “ملکه” را برای همسر پادشاه داشتیم ولی مردم کاملآ با لقب “بانوی اول” بیگانه هستند.

“از خدا بترسید” و این ملت را تا این حد هم “گوسفندی” تصور نکنید ! حتی در جایی خواندم که اگر همسر غنی را “بانوی اول” نگوییم “زن ستیزی” است.

نویسنده: کریم پاکزاد

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه