۱۳ سنبله ۱۳۹۷
  • دسته: جامعه و فرهنگ
  • ۱۳ سنبله ۱۳۹۷

دلیل دشمنی شدید طالبان باهزاره ها وشیعیان کشور چیست ؟

عده ای دلیل آن را به قوم پشتون نسبت میدهند اما ناگفته روشن است که پشتون ها دراکثر نقاط کشور با مردم ما مشکل ندارند پس دلیل آن را باید درمسائل دیگر که قبل از ظهور طالبان ودرزمان ظهور آنان اتفاق افتاد جستجو کنیم.

اینک بطور فهرست وار دیدگاه های مختلف آگاهان امور را دراین زمینه یادآور میشویم تا باشد که مردم ما به خود بیایند :
۱ عده ای دشمنی دیرینه پشتون ها علیه هزاره را که درزمان عبدالرحمن بوده دلیل هزاره کشی امروز میدانند که واقعیت تاریخ بعد از عبدالرحمن (از دوران امان الله تاحکومت خلقی ها که چندان حساسیت وجود نداشت )خلاف این نظریه را ثابت میکند .

۲-بعضی از صاحب نظران حساسیت علیه شیعه وهزاره را به خاطر دیدگاه های چند تفر دگر اندیش ولاییک هزاره مثل اسد بودا وعظیم بشرمل وعده ای جوان خام که مسیحی شده اند میدانند که این هم چندان دلیل موجه ومعقول همراه ندارد زیرا اینها فقط درفضای مجازی مشهور اند نه در دنیای واقعی وملموس .

این را هم بخوانید:  چرا تکلیف پشتون‌ها با اشرف غنی در انتخابات روشن است؟

۳-عده ی دیگر اشتراک هزاره ها درجنگ سوریه وحمایت عده از رهبران ازفاطمیون را دلیل حساسیت علیه هزاره ها میداند که این هم دلیل موجه ندارد زیرا قبل از فاطمیون هم چنین حساسیت هایی وجود داشته است .

۴-عده دیگر که حرف شان با منطق وعقل نزدیک تر است میگویند دلیل اصلی حساسیت علیه هزاره ها بر میگردد به جنگهای تنظیمی دهه هفتاد که درغرب کابل به مدت سه سال ادامه یافت ودشمن تراشی های زیادی صورت گرفت که طالبان هم به همین دلیل توسط پشتون های متعصب با کمک وهابیت عربستان وسازمان جاسوسی پاکستان وحمایت امریکا تشکیل گردید !!

در میان همه این عوامل عامل چهارم بیشتر بامنطق امروز قابل قبول به نظر میرسد :زیرا طرفداران جنگ دهه هفتاد ازان تاریخ تا امروز آنرا برجسته نموده و طیف های مختلف از روحانی ودانشجو گرفته تا لاییک های غرب نشین وکابل نشین آنرا مانند پتکی بر سر پشتون ها می کوبند و وقایع تلخ عبدالرحمن راهم به عنوان مرچ و مصاله با آن قاطی میکنند

این را هم بخوانید:  دو دولت افغانستان در یک کنفرانس ؟

امید واریم دوستان بدون تعصب به این دلایل توجه درباره آن منصفانه قضاوت کنند .

نویسنده: سید عبدالله رضوی

بدون دیدگاه