۴ سنبله ۱۳۹۵
  • دسته: x تیتر یک
  • ۴ سنبله ۱۳۹۵

تئودیسه‌سازی جنبش روشنایی

تئودیسه و روشنایی

منبع: فیسبوک/ رضا مِهسا
درست پس ازرقم خوردنِ تراژیدی دوم اسد راس ساعت سه بجه همان روز من به پرسشناک سازی جنبش روی آوردم و با تئودیسه‌ی اعتراض پرسیدم که اگر روشنایی خوب است پس چرا صد نفر نخبه‌ی که به دنبال ان راه افتاده بود، قصابی شود؟
حالا من استعداد  پرسشناک‌گری دارم چاره نیست، ابن بار با تئودیسه‌ی «سوال ایوب» از مدیران جنبش می پرسم! که اگر به حیثیتِ هرمنوتیکی جنبش که تاکنون به مشکل حفظش کرده‌اید باور دارید به مایانی که جنبش را نقد میکنیم نیز بفهمانید که تداوم فاجعه‌ی دوم اسد بازهم روشنایی است که به خانه خانه‌ی جاغوری‌ها وبهسودی‌ها و بامیانی‌ها و دایکندی‌ها در بدل فرستادن تابوت عرضه کردید است یا بازهم تابوت فرمایش داده اید؟
به یاد سخنرانی مشهور هانس یوناس فیلسوف یهودی می‌افتم که با صدای یهودی مفهوم خدا را پس از هلوکاست در طرح تئودیسه سوال ایوب دچار تحول کرد و خدای یهودی را مسئول هلوکاست دانست.
حالا من هم با طرح این سوال مفهوم روشنایی را پس از آشویتس دهمزنگ به چالش می‌گیرم ،یوناس می‌گفت خدا سرور تاریخ است، من و ما و تو می‌گوییم شهید مزاری سرورِ تاریخ هزاره‌هاست، پس او مسئول هر اتفاقی است که در تاریخ هزاره‌ها پس از او می افتد.
برای فرار از پرسش‌های ایوب‌وار یک راه داریم و آن اینکه به طرح «دیالکتیکِ نسخ» در عوضِ «دیالکتیک چنگ» رو آریم که من از آن به عبور تفسیر کرده بودم!
برای فرار از آبرو ریزی بیشتر مفهومِ اندیشه‌های عدالت طلبی را نسخ و به جای آن به مفهوم نوین همرهی با کاروان پیروز را چنگ بزنیم! و الا قصه هومن و رفقایش شرمسار تاریخ تان خواهد کرد!!!

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه