۳۱ اسد ۱۳۹۵
  • دسته: x تیتر یک
  • ۳۱ اسد ۱۳۹۵

شفیع را دای‌فولادی دیوانه ساخت

جمهوری فریاد: ادبیاتِ (دیوانه‌‌گری) ما حصلِ فرهنگِ (مقاومت غرب کابل) در دهه هفتاد است، که یکی از دیوانه های مشهور این گستره تاریخی قومندان شفیع معروف به شفیع دیوانه است، توجیه دیوانه گری این فرمانده جنگی را عصری برای عدالت به ابتکار دای فولادی این گونه ایزوله ساخت که شفیع را درد های قوم و ظلم بر هزاره ها دیوانه ساخت در حالیکه مستندات تاریخی نشان می دهد شفیع یک قو مندان زیرک و در عین حال سیاستمدار خوبی بود و در اوج اختلاف شهید مزاری با مسعود و حرکتی ها وی با رهبران حرکت در تماس بود و با پا در میانی سید محمد علی جاوید به دیدار مسعود رفت و برای آینده سیاسی هزاره ها خط و نشان بافید ولی مسعود جدی اش نگرفت.

دیوانه ودیوانه گرایی هزاره ها

منبع: تارنمای فیس بوکی رضا مِه‌سا
کاملا مبرهن است که انسان معاصر، گرفتاربحران‌های متعددی چون جنگ،صلح، محیط زیست،خانواده و…می باشد ، بسترپرورش این همه بحران ؛بحران از “خود بیگانگی” است که باید انسان معاصر با تمام ظرفیت‌های به روز شده ای که در اختیار دارد، کمرهمت به حل شان ببندد و الا، این بحران‌ها خواهند بود که انسان را منحل خواهد کرد.
اگرچه تاریخ از “خودبیگانگی” به پیشینه های دور برمی گردد فکرکنم بار اول این مفهوم را “فردریش هگل” ، به نام “الیناسیون” یا همان “خود بیگانگی”، وارد گفتمان فلسفی،اقتصادی، اجتماعی کرد بعد “مارکس” و “فویرباخ” و “درکهایم” و” فروم” و “ژیژک” و “لاکان” این تیوری رابسط دادند و “تیوریزه” کردند در میتولوژی “هگلی” نمونه بارز “الیناسیون”؛” دولت” است، که در اول دولت روح جامعه است و بعد ازجامعه جدا می گردد،بعد به عنوان موجود برتر رخ می نماید و بعد به پرستش گرفته می شود ،فویر باغ عنصر اصلی الیناسیون را “مذهب” می داند که در قالب خدا و وروح القدس ،پدر،پسر و خدایان اسطوره ای ،انسان از خود بیگانه میشود،که فرجام خدا پرستی را “اومانیسم” یا انسان پرستی می داند، و مارکس با روحیه کارگری که داشت پس از نقد الیناسیون “هگلی”و”باخی” فوکس تفکرش را بر این زاویه وارد ساخت که در اجتماع تنها طبقه کارگر است که مفهوم ازخودبیگانگی رابیشتر درک می کند چون انسانیتش تبدیل به ابزار رسیدن به سود طبقه مرفه می شود .دورکهایم “الیناسیون را” با کلمه “انامومی”همگن دانسته که به نوعی حالت فکری اطلاق می‌شود که در آن به‌واسطه‌ اختلاف اجتماعی فرد یا جامعه دچار نوعی سردرگمی در انتخاب هنجارها، تبعیت از قواعد رفتاری و احساس فتور و پوچی می گردد. “مرتن ” الیناسیون را به بی هنجاری ،رفتار منحرفانه ،فردی و اجتماعی ربط می دهد که گسیختگی میان اهداف فرهنگی و سایل نهادینه شده در جامعه به خوبی مشهود است .
حال مقصود بنده از الیناسیون، ازخود بیگانگی “فردی” که در روان شناسی و روان پزشکی به بیماری‌های روانی یا همان دیوانگی “علی آبادی” خودمان اشاره دارد نیست.مقصودم این است که “فرد” یا “جامعه ” در عین حال که به خود معرفت دارد و خود را تا حدی می‌شناسد؛ گاهی از حقیقت خود فاصله می‌گیرد و با خود بیگانه می‌شود که می شود از “خود بیگانگی جمعی”
انسان “الینه” شده را در فارسی “مجنون” یا “دیوانه” می گویند، که ازخود بیگانه شده و چیزی دیگری مثلا “جن” در وجودش خانه کرده وفکر می کند که “من آن نیستم بلکه اینم” و این یک سیر کاذب و منحرفانه ایست که حقیقت را چپه می نمایاند.
حال درادبیات تاریخی مقاومت وجنگ های داخلی دهه هفتاد درکابل نمونه بارزی از این خود بیگانگی را درحوزه فردی وحوزه اجتماعی می بینیم که به قهرمانان جنگی شان دیوانه ، زارخور،مارخور،شیشه خور، القاب که نمایانگر شدت وضعف از خودبیگانگی است نسبت می دهند .
مثلا خدا بیامرز قومندان “شفیع” شاید خودش از اینکه دیوانه اش می گفتند افتخار می کرد و یا هم متنفربود ازاین لقب ، درحالیکه دیوانه بودن صفت نیست و قوماندان که مدیریت یک بخش بزرگ از نیرو های حزب “وحدت” را به عهده داشته دیوانه بوده نمی تواند بلکه از نبوغ نظامی سرشار است مگر اینکه بپذیریم که “فرد” الینه ی گرایش های حاد منحرفانه شده باشد چنانچه فلسفه که بردیوانگی مرحوم شفیع می بافند گویای این امر است، نباید از توته توته شدن انسان ها دیوانه شد بلکه تدبیر کرد تاچگونه جلو ماشین سلاخی انسان ها را گرفت.
اینکه هنوز هم هزاره ها بر طبل دیوانه بودن قهرمانان شان می کوبند ریشه در “پارادیم نوستالژیک” فراز ازسرکوب دارد بر خلاف” تز”، “ایوان کلیما” که از محسنات سرکوب نسل نوی رامی داند که به ارزشهای دوران سرکوب پشت می کنند و ارزشهای تازه و عقل پسند برای شان تعریف می کند در حالیکه نسل نو هزاره هنوز هم درخم کوچه دیوانگی گیر داده اند .
وقتی هزاره ها و نسل نو آن از دگردیسی فکری و اجتماعی وعقیدتی گپ می زنند می بایست شفیع را با چه گوارا مقایسه می کردند نه با دیوانه های که ازخود رمیده اند .

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه