۱۱ اسد ۱۳۹۵
  • دسته: x تیتر یک
  • ۱۱ اسد ۱۳۹۵

وقتی‌که جنازه‌ها فرمان آتش می‌دهند

اقتدارِ جنازه ها

منبع: رخ نمای فیس بوکی رضا مهسا
تلنگری بر باب شهید و رهبر
اصولن با کمی بصیرت می‌توان دریافت که جنگ‌ها بیشتر از اقتدار و کاریزمای مُردگان سرچشمه می‌گیرد تا مدیریت یک رهبریِ مدیرا از اطاق جنگ، یاد برتولت”برشت” تئاتر نویس آلمانی می‌افتم که سرباز مرده‌ای را در یک صحنه‌ی از تئاترش به تصویر می‌کشد که، چون زامبی‌ها رژه می‌رفت و زندگان را به جنگ ترغیب می‌کرد، در حالی که بد رقم بوی تعفن می‌داد.
حالا زامبیِ‌های سیاسی و شعار های تاریخ تیرشده شان بر ما مردم پیش‌قراول جنگی و رهنما است و بود که به تعبیر “برشت” اکثر ما نمی‌دانستیم که وقتی رژه می‌رفتیم، دشمن پیش قراول ما بود، صدایی‌که به ما فرمانِ “آتش” می‌داد از گلوی دشمنان ما بود.
هوشیارباشید! آنی‌که از دشمن سخن می‌گوید خود یک دشمنِ تمام عیار است.

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه