• دسته: x تیتر یک
  • ۷ اسد ۱۳۹۵

کابل بانک، خصوصی می شود

 جمهوری فریاد: محمد آقا کوهستانی، رییس عمومی خزاین وزارت مالیه عصر روز گذشته چهارشنبه، پیشنهاد مالی شرکت مذکور را در حضور رسانه ها باز کرد.

آقای کوهستانی گفت که شرکت مذکور برای خرید کابل بانک نو ۵۱ میلیون دالر پیشنهاد کرده است که ۳۱ میلیون دالر آن نرخ بانک و بقیه ان برای سرمایه گذاری در بانک مد نظر گفته شده است.

رئیس عمومی خزاین اضافه کرد: وزارت مالیه کار های مربوطه خود را در قسمت خصوصی سازی کابل بانک نو را انجام داده و از این به بعد تمام اسناد به بانک مرکزی سپرده خواهد شد تا همه موارد فنی، مالی و سرمایه گذاری این بانک را بررسی کند و در قسمت تحویل آن اقدام نماید.

در همین حال، اجمل حمید عبدالرحیزی، سخنگوی وزارت مالیه با ارائه طی مراحل و پیشرفت های صورت گرفته در قسمت خصوصی سازی کابل بانک نو گفت: تقویت سکتور بانکداری و سکتور خصوصی از جمله پالیسی های حکومت است و به همین لحاظ تسهیلات زیادی را برای هر دو سکتور فراهم می کند.

وی اضافه کرد رهبری وزارت مالیه تلاش می کند تا برای کابل بانک نو راهی را اختیار کند که به نفع دولت، مردم و سکتور خصوصی باشد.

کابل بانک از بانک های خصوصی کشور پس از اینکه ۹۸۷ میلیون دالر از این بانک به شکل غیرقانونی برداشت شد، ورشکست شد و دولت مدیریت این بانک را به عهده گرفت.

اکنون چند تن از مجرمان اختلاس کابل بانک در زندان هستند و قرار است که بدهکاری خود بپردازند.

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه