۵ جوزا ۱۳۹۸
  • دسته: جامعه و فرهنگ
  • ۵ جوزا ۱۳۹۸

خوستی ها لکه ننگ را ازدامن خود پاک نمایند!!

مردم خوست مردمی با استعداد وبا همت هستند. در دو بعد علمی واقتصادی مردم خوست، ولایت شان را قطب علم دانش واقتصاد ساخته اند.

در کل افغانستان، رشد اقتصادی مردم خوست در طی چند سال اخر بی مانند بوده وچهر شهر خوست در مدت کم، تقریبا با ابوظبی نزدیک شده است. هم چنین دانشگاه شیخ زاید در این شهر که دارای بیش از ۱۲ هزار دانشجو می باشد، نشانگر رشد چشم گیر این منطقه هست.

مردم خوست با بهره گیری از فرصت های اقتصادی در امارات عربی، توانسته اند که ثروت عالی بدست اوردند و سطح زندگی خود را به صورت همه جانبه عوض نمایند.

برای چنین مردم با استعداد وموفقی، داشتن نماینده زور گو و بی منطق در پارلمان (ناصر اصولی) بسیار زننده وشرم آور است.

رسوایی چند روز اخیر اصولی و گفتار احمقانه وی در گذشته ها و توجه به نژاد گرایی و انحصار قدرت در چنین شرایطی، نشانگر عقب ماندگی از زمان است.

این عقب ماندگی از زمان توسط یک وکیل پارلمان، با درخشندگی خوستی ها ساز گاری نداشته و سبب شرمندگی این مردم خواهد بود. پس بهتر است خوستی ها مطابق شأن خود، نمایندای پیشرو و توانمند و ملی را معرفی کنند تا خوستی ها، در شرافت و کرامت انسانی نیز بالنده و پیشگام باشند.

در غیر اینصورت، از خوست چهرای سیاه عقب مانده و نفرت اور تحویل جامعه خواهد شد که مخالف شأن این مردم خوب ونازنین هست .

نویسنده: اقبال صادقی

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه