۳۱ سرطان ۱۳۹۵
  • دسته: x تیتر یک
  • ۳۱ سرطان ۱۳۹۵

حمله مسلحانه یک زن بر ریاست ستره‌محکمه‌ی شهر کابل

 جمهوری فریاد: قوماندانی امنیه کابل می‌گوید، یک خانم با استفاده از اسلحه دست داشته‌اش بر ساختمان ستره محکمه در شهر کابل حمله کرده‌است.

فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قوماندانی امنیه کابل  با آنکه جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد اما تائید کرد که این خانم اسلحه داشته و زمانیکه می‌خواست داخل ساختمان ستره محکمه شود در، در ورودی با نیروهای امنیتی درگیر شده‌است.

آقای عبیدی می‌گوید، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

از سوی هم سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه به رسانه ها گفته  این خانم در، در ورودی ستره محکمه از سوی نیروهای امنیتی از پا درآمد.

تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته‌است اما حمله مسلحانه یک زن بر ستره محکمه عمل بی‌سابقه شمرده می‌شود.

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه