۳۰ سرطان ۱۳۹۵
  • دسته: سیاست
  • ۳۰ سرطان ۱۳۹۵

قصه‌ی ناتمام جنگ درافغانستان

پایگاه خبری ( Workers World) درمقاله یی زیر عنوان « نشانه هایی برای پایان جنگ افغانستان مشهود نیست» نوشته است:
ریشه طالبان والقاعده به طور مستقیم به آن جنگ نیابتی برمی گردد که سی آی ای از سال های ۱۹۷۰ و ۱۸۸۰ برضد حکومت مترقی تحت الحمایه شوروی در افغانستان به راه انداخت.

سی ای ای شش ماه قبل از هجوم شوروی به افغانستان، عملیات بزرگی به منظور ایجاد کانال های آموزش جنگی به جنگ سالاران محلی به هدف سرنگونی حکومت آن کشور به راه انداخته بود.
از زبیگنیو برژنسکی مشاور امنیت ملی در اداره جیمی کارتر پرسیده شد که آیا او فکر می کرد که زمانی حلقات ارتجاعی افغان نظیر القاعده مسیر خود را تغییر خواهند داد؟ وی گفت: پشیمانی برای چی؟ عملیات سری درآن زمان یک فکر عالی بود.

روزی که سپاهیان شوروی از مرز افغانستان عبور کردند من به رئیس جمهور نوشتم: ما اکنون امکاناتی آن را داریم که انتقام جنگ ویتنام را از روس ها بگیریم.

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه