۱۲ جدی ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۱۲ جدی ۱۳۹۷

آینده ای که جوانان رقم میزنند کجاست؟

از سال های دور میشنویم که در محافل و مجالس سیاسی پیوسته تأکید میشود که آینده متعلق به جوانان است. پرسش اساسی این است که کدام آینده؟ آیندۀ که متعلق به جوانان است کدام آینده است و کیفیت آن چگونه است؟ به باور روانشناسان این حال است که آینده را میسازد. جوانان زمان حال از دست میدهند، پس ازسال ها هنگامی که نیرو و خلاقیت جوانی شان به تحلیل رفت، رویکار می آیند. چرا از نیروی جوانی و خلاقیت جوانان همین اکنون در بخش حکومتداری بهتر و اداره کشور استفاده نمیشود.

اعتراضی در این بخش وجود دارد، جوانانی که اکثریت نفوس این کشور را تشکیل میدهند از حقوق خود محروم اند، یعنی حکومت و تصامیم بزرگ به یدناتوان بزرگسالان قرار دارد. تجارب نشان میدهد که وقتی که جوانان در رأس قراربگیرند، مصلحت بینی پیرامون تطبیق قانون کم تر میشود، بیشتر قاطعیت و صداقت رویکار می آید. در حالی که در بدترین وضعیت ممکن حکومتداری قرار داریم، هنوز تغییر چندانی در تفکر غالب حکومتداری رونما نشده است. هنوز بزرگ سالان به خصوص ریش سفیدان اند که به حیث مشاورین رئیس جمهور ایفای وظیفه میکنند و هنوز حرف ریش سفیدان است که به کرسی مینشیند. یکی از رئیس جمهوران پیشن آمریکا گفته بود، هر هژده سال باید در قانون تغییرات وضع کنیم. هدف از این حرف این است که قوانین نافذه قبلی به حال و هوا و زنده گی نسل جوان مطابقت ندارد، و این نسل جوان است که باید خود را در حکومت ببیند و قانون مطابق به میل و شرایط جوانان باشد. زیرا بهترین قانون قانونی است که قابلیت تطبیق در جامعه را داشته باشد، در غیر صورت ورق پارۀ بیش نیست.

این را هم بخوانید:  جوانان و معضل چوکی های مادام العمر

این زبان و الفاظ خوشریخت اند که پس منظره بسیار ویرانگر دارند، نباید جوانان با این القاب و الفاظ فریب بخورند. القاب چون آینده ساز، نیروی کار، ستون فقرات جامعه و غیره که در ظاهر شیک و خوب اند، ولی در حقیقت سرپوشی است که روی ارزش جوانی گذاشته میشود. باید این القاب و الفاظ را تغییر بدهیم، باید جوانان نه در آینده بلکه همین اکنون در تلاش سازنده گی وطن خود باشند. باید جوانان به وعده های چرب و شیرین خوش نشوند. در تصمیم گیری های بزرگ شامل شوند، در سیاست گذاری های بزرگ تاثیرگذار باشند و همچنان نقش فعال و سازنده خود را در زمان حال  یعنی همین اکنون به کار بیندازند. الفاظ و القاب فریبنده که از بطن جامعه کهن‌گرا بیرون میشود، به نفع جوانان نیست و جوانان باید ادبیات مخصوص خودشان را در بطن جامعه تعمیم بدهند.

منبع: جمهوری اعتماد

برچسب ها

بدون دیدگاه