۲۹ سرطان ۱۳۹۵
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۹ سرطان ۱۳۹۵

رئیس پالیسی و پلان وزارت مهاجرین به اتهام رشوه‌خوری بازداشت شد

 جمهوری فریاد: وزارت داخله کشور خبر داده است که رئیس پالیسی و پلان وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان به ارتباط گرفتن هشتصد هزار افغانی رشوه در اسحه پل سرخ کابل دستگیر شده‌است.

این وزارت با ارسال خبرنامه نوشته است که محمد مهدی در اثر سعی و تلاش مؤظفین مدیریت استخبارات و جرایم جنایی وزارت امور داخله به روز یکشنبه باالفعل بازداشت شده است.

این در حالیست که لوی سارنوالی افغانستان روز گذشته از ممنوع الخروج یکصد و ده کارمند شاروالی کابل متهم به فساد خبر داد.

مبارزه با فساد اداری یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی به جامعه جهانی برای ادامه حمایت آنان از افغانستان است.

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه