• دسته: x تیتر یک
  • ۳ جدی ۱۳۹۷

شفافیت انتخابات ریاست جمهوری باید تضمین شود

قرار است در ۳۱ حمل سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. انتخاباتی که بدون شک برای ثبات سیاسی و امنیتی کشور بسیار مهم وحیاتی است. روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز شروع شده است.

اما حرف اساسی در انتخابات ریاست جمهوری تضمین شفافیت انتخابات است. امری که احزاب سیاسی در سومین دور از انتخابات مجلس نماینده گان زیاد روی آن تاکید کرد ولی متاسفانه کمیسیون های انتخاباتی اصلن جدی نگرفت.

اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهموری کمیسیون های انتخاباتی باید شفافیت این روند را تضمین نمایند. تبعات تقلب برای ثبات افغانستان بسیار خطرناک است. کمیسیون های انتخاباتی به ویژه کمیسیون انتخابات لازم است که متوجه این خطر باشند و از وقوع تقلب و منهدسی شدن انتخابات جلوگیری کنند.

نتایج تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ که منجر به شکل گیری حکومت وحدت ملی شد روشن ساخت که انتخابات گوسفندی چقدر می تواند کشور را تهدید کند. انتخابات مجلس نماینده گان در ۲۸ و ۲۹ ماه میزان در کشور برگزار شود و نتایج آن به گونه گسترده موجب اعتراض افکار عمومی کشور و نامزدان انتخابات گردیده است.

این را هم بخوانید:  تأخیر انتخابات؛ گره کار کجاست؟

احزاب سیاسی، نامزدان انتخابات مجلس نماینده گان و مردم روی نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون های انتخاباتی سخت شاکی اند و می گویند که کمیسیون های انتخاباتی نتوانسته است آرای سیاه و سفید را تفکیک نمایند. احزاب سیاسی به ویژه ایتلاف بزرگ ملی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی بسیار تاکید کردند که شفافیت در روند انتخابات باید تضمین شود. خواستی که هرگز از جانب کمیسیون انتخابات جدی پنداشته نشد.

اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون انتخابات بایستی شفافیت این روند را تضمین کند. کمیسیون انتخابات باید متوجه باشد که انتخابات بهار آینده نباید منجر به بحران شود. برگزاری انتخابات در کشور یک فرصت است و اگر کمیسیون روند انتخابات را با تقلب برگزار کند، این فرصت به بحران مبدل خواهد شد.
انتطار می رفت دست کمیسیون کنونی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کوتاه شود. نهاد های ناظر بر انتخابات طی چند روز گذشته تاکید می کنند که کمیسیون فعلی نمی تواند انتخابات را به گونه شفاف برگزار کند.
این نهاد ها هشدار داده می گویند که انتخابات ریاست جمهوری یک بحث اساس و کلان است و نباید از جانب کمیسیون کنونی برگزار شود. یک باردیگر در انتخابات مجلس نماینده گان معلوم شد که کمیسیون های انتخاباتی جدا از اینکه مستقل نیست نمی توانند حافظ انتخاب مردم باشند. بزرگترین مسوولیت کمیسیون انتخابات حفظ انتخاب مردم در روند انتخابات است.

این را هم بخوانید:  سایه حکومت بر انتخابات ریاست جمهوری

وقتی نهاد برگزار کننده انتخابات مستقل نباشد چطور می توانیم توقغ داشته باشیم که انتخابات به گونه شفاف برگزار شود و کمیسیون های انتخاباتی حافظ انتخاب مردم باشند؟ کمیسیون انتخابات متهم است که تحت هدایت ریاست جمهوری کار می کند. اعضای ارشد کمییسیون انتخابات بار ها تایید کرده اند که بلی حکومت در حوزه کار آنها دخالت می کند.

به باور نویسنده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون فعلی فاجعه خواهد بود.مردم در انتخابات ریاست جمهوری نمی توانند به کمیسیون فعلی اعتماد کنند و پای صندوق رای بروند.

بزرگترین چالش موجود در برابر کمیسیون انتخابات و روند انتخابات بی باوری مردم است. در موجودیت بی اعتمادی مردم دوست ندارند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت گسترده داشته باشند. پیشنهاد نویسنده این خواهد بود که تمامی جناح های انتخاباتی روی شکل گیری یک کمیسبون تازه در انتخابات توافق کنند.

کمیسیونی که نامزدان انتخاباتی روی کار آن رضایت خاطر داشته باشند. نباید تقلب انتخابات ۹۳ و ۲۸ میزان بار دیگر تکرار شود. فراموش نکنیم که از انتخابات گوسفندی هیچ آدرسی نمی تواند سود ببرد. برگزاری انتخابات از شاخص های نظام های دموکراتیک است و لازم است برای تحکیم دموکراسی انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف برگزار شود و با اعتبار مردم بازی صورت نگیرد. تقلبات انتخاباتی موجب شده است تا جامعه جهانی کمتر شایق باشد تا این روند را حمایت مالی کند.

این را هم بخوانید:  اولویت اجماع بر انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری در ۳۱ حمل سال آینده شانسی است نباید همراه با تقلب برگزار شود.کمیسیون های انتخااباتی مسوولیت دارند که در انتخابات پیش رو تکرار گذشته نکنند و از تخطی های انتخاباتی جلوگیری کنند.

منبع: جمهوری اعتماد

بدون دیدگاه