• دسته: x تیتر یک
  • ۲ جدی ۱۳۹۷

جنگ ناتمام افغانستان

تجربه تاریخ به این نکته صحه میگذارد که” هیچ کشوری را نمی توان یافت که از طولانی شدن جنگ بهره ای برده باشد!”.

شروع جنگ آمریکا در افغانستان توام با ترفند های شیطانی بود، طالبان و حملات ۱۱م سپتامبر مهره ای بود برای وارد شدن آمریکائیان برای یک جنگ بلا درنگ و نا معلوم. افغانستان در طول تاریخ سرسام آورش میدان یکه تازی کشور های شرق و غرب بوده که قبلاََ منافع شرقیان و روس ها را سر وسامان میداد و فعلاََ هم منافع غربیان و بالاخص آمریکایان را تامین میکند. سوال اینجاست ” آیا امریکا در جنگ افغانستان شکست خورده؟” بگذارید برای اقناع ساختن تان یک مثال بزنم! امریکا کشوریست همسان کشتی های بزرگ که راه خود را گم کرده باشد و بعد از سپری نمودن چند مایل دو باره خود را دریابد و به مقصد منتهی شود‌، پس با این مثال در میابیم امریکا راه طولانی را با همه کوره راه های باریک اش می پیماید و بعد منافع نهایی خود را به بهترین وجه تامین میکند. همه استراتژیست های بزرگ به زمان ارزش حیاتی قایل اند و به این نظر اند طولانی شدن جنگ برای طرفین متخاصم بهره ای نخواهد داشت؛ طولانی شدن جنگ در افغانستان و برد باخت آن برای امریکائیان ارزش ندارد! بودن شان در منطقه و نظارت داشتن به رقبای نو ظهور و قدرت های بزرگ در اولویت است نه جنگ افغانستان.

این را هم بخوانید:  جنگ و روان پرالتهاب ما

نه ما برای امریکائیان ارزش داریم و نه مامورین ارشد ما، البته و صد البته باید یاد آور شد چیزیکه مهم است منافع است، بلی منافع! منافع برای شان تفوق دارد حتی بیشتر از مامورین ارشد شان برای اثبات این ادعا قضیه قتل جنرال ضیا در پاکستان و سفیر اسبق امریکا در آن کشور بهترین مثال است.

منبع: جمهوری اعتماد

بدون دیدگاه