۲۸ قوس ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۸ قوس ۱۳۹۷

انتخابات، تکلیف کمیسیون روشن شود

قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ۳۱ حمل سال آینده برگزار شود. اندکی بعد روند ثبت نام نامزدان هم آغاز خواهد شد. اما بحثی کمیسیون انتخابات هنوز روشن نیست. پرسش پیش آمده است که انتخابات ریاست جمهوری را کمیسیون فعلی اجرا می کند؟

تجربه انتخابات در گذشته نشان می دهد که کمیسیون های انتخاباتی نمی توانند ازپس برگزاری انتخابات بر آید. هیچ نوع اعتمادی به کمیسیون های فعلی وجود ندارد. احزاب سیاسی و افکار عمومی کشور باور به کار کمیسیون انتخابات ندارند. انتخابات ۲۸ و ۲۹ میزان هشدار می دهد که کمیسیون فعلی نمی تواند برگزاری انتخابات را مدیریت کند. نتایج انتخابات پارلمانی اکنون مبدل به یک بحران شده است. نامزدان و مردم نتایج اعلام شده را قبول ندارند. کمیسیون انتخابات نتوانسته است آرای سیاه و سفید را تفکیک کند. حتی رهبری کمیسیون فعلی و حکومت پذیرفته است که انتخابات پارلمانی با جهانی از تقلب و رسوایی همراه بوده است.

این را هم بخوانید:  ساختار نظام، انتخابات و قانون اساسی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ که موجب به شکل گیری حکومت وحدت ملی شد روشن ساخت که انتخابات ریاست جمهوری آینده باید به گونه شفاف برگزار شود. به باور نویسنده از انتخابات گذشته باید درس عبرت گرفته شود. باید قبول کنیم که انتخابات ریاست جمهوری یک ظرف اساس و کلان است. کمیسیون فعلی با ساختاری فعلی نمی تواند انتخابات ۳۱ حمل را برگزار کند. لازم است که تمامی نیرو های سیاسی به یک اجماع انتخاباتی برسند و روی شکل گیری یک کمیسیون با ظرفیت و مستقل کار کنند. چرا باید انتخابات مبدل به یک بحران شود. انتخابات زمانی فرصت خواهد بود که کمیسیون این روند ملی و دموکراتیک را درست اجرا کند.

منبع: جمهوری اعتماد

بدون دیدگاه