۲۴ قوس ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۴ قوس ۱۳۹۷

راه لاجورد به نفع افغانستان است ؟

قبل از هر نگاهی باید گشایش این راه را استقبال نمود. همانگونه که بندر چاه بهار در ایالت سیستان ـ بلوچستان ایران نخستین گام مهمی بود که اففغانستان را از وابستگی انحصاری به پاکستان (به غیر از روابط تجارتی آن با آسیای میانه و روسیه) رهایی میبخشید، راه لاجورد هم در این زمینه یک گام دیگر است. ولی گامی بس پروبلماتیک. برعلاوه طولانی بودن این راه، بیش از دو هزار کیلومتر، و گذشتن کامیونها روی کشتی از دریاچه کسپین، که فقط برای صدور کالاهای خشک و طولانی مصرف (تخم تربوز … !) بکار میرود وبرای صدور میوه تازه مناست نیست، معلوم میشود که راه ابریشم هم از قوانین ژئوپولیتیک مطابعت میکند. نقشه نشان میدهد که این راه برای احتراز از گذشتن از خاک ارمنستان، بطرف شمال به گرجستان میرود و از آنجا وارد ترکیه میشود و به این ترتیب چندین صد کیلومتر راه و همانمقدار پول زیادی مصرف میشود. میدانید که ارمنستان با آزربایجان و ترکیه روابط حسنه ندارد

این را هم بخوانید:  چرا خشونت را پرستش می کنیم؟

ولی آنچه که مرا بیشتر به تشویش میاندازد این است که طوریکه از اسم آن پیداست این راه به صدور لاجورد و دیگر سنگهای قیمتی که بیشتر در شمال شرق افعانستان پیدا میشود، بپردازد. در این صورت با در نظر داشت اینکه فساد در تمام بدنه دولت افغانستان بیداد میکند، این راه برای قاچاق این مواد بکار گرفته شود. بدتر از آن احتمال صدرور مواد مخدر هم وجود دارد. اگر قاچاقبران، ثروتمند و متشکل، دست به این کار بزنند و دولت افغانستان نتواند از آن جلوگیری کند، عمر این راه ترانزیتی کوتاه خواهد بود.

مسئله ای اساسی در افغانستان مسئله سیاسی و داخلی و ژئوپولیتیک منطقه است. میدانید که آغاز بکار گیری بندر چاه بهار با خوشی زیاد در افغانستان استقبال شد، ولی تحریم های بی حد وحشیانه امریکا، تحریم های یکجانبه و زور گویی در روابط بین المللی، این آرزوی افغانها را به باد برد. گرچه بعدآ امریکا بندر چاه بهار را از این تحریم ها معاف کرد، ولی هیچکس باور نمیکند که باتحریم بانکی که معاملات با ایران و استفاده از دالر را از طریق بانکها ممنوع میسازد، استفاده از بندر چاه بهار ممکن سازد. افغانستان که نمیتواند به ایران بگوید که پول سهم ایران را از استفاده از بندر وبنزین و سایر محصولات ایرانی با پول افغانی میپردازد. این پول را ایرانی ها چگونه مصرف کنند ؟ از افغانستان کشمش، انار و تخم تربوز بخرند ؟

این را هم بخوانید:  گذرگاه‌های ترانزیتی افغانستان و راه لاجورد

نویسنده: کریم پاکزاد

بدون دیدگاه