۲۰ قوس ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۰ قوس ۱۳۹۷

جلغوزه یکی از دانه های کمیاب درجهان است ومی تواند ارز اور خوب باشد

امروز درمارکت جهانی کشورهایی می توانند موفق عمل نمایند که کالای نادره وکم یاب داشته باشند. خوشبختانه افغانستان در قسمت میوه وخشک بار و دانه های روغنی حرفی برای گفتن دارد. یکی از اقلام بسیار مهم که تا کنون بعلت عدم دسترسی به بازار جهانی مورد توجه نبوده جلغوزه می باشد واین جنس گرانبها ونادر بنام کشور پاکستان معرفی گشته وسود ان نیز درجیب این همسایه رفته است.

پس از افتتاح خطوط صادرات هوایی در سال ۹۷ برای اولین بار جلغوزه بنام کشور افغانستان به بازار اروپا وچین صادر ومعرفی گشته است و کشور پاکستان پس ازاین، دسترسی به چنین قلم سود اور ندارد واین مردم افغانستان هستند که خود زحمت کشیده وسود انرا درجیب خود قرار دهند.

خوشبختانه پس از صادرات مستقیم وهوایی این دانه ای نامدار قیمت ان هرکیلو به ۳۰۰۰ افغانی افزایش یافته است ومسئولین میزان صادرات انرا تا اخر سال به هزار تن وبه مبلغ ۴۰ ملیون دلار تخمین زده اند ودرپی چنین اقدام مردم محل پکتیا وپکتیکا طبق قرار داد محلی پس ازاین قطع درختان جلغوزه را ممنوع کرده ودر قبال هر درخت ۱۵۰ هزار افغانی جریمه تعیین نموده است واین خود بزرگترین تحول در جهت دست رسی به سود حاصله از جلغوزه می باشد.

خیلی ضروری است که دولت بصورت جدی وارد گود گشته وبرای پرورش وبهره برداری گسترده تر از درخت جلغوزه سرمایه گزاری کلانی نماید وبه جلغوزه بخاطر بازار جهانی ان توجه جدی به خاصیت درمانی ودارویی ان کرده وبا بسته بندی زیبا ودرجه بندی کیفیت گرمی بازار تجاری وارز اوری انرا چند برابر نماید. اگر چنین شود علاوه بر اشتغال افرینی ودرامد زایی خوب، گام کلان در جهت ابادی کشور خواهد بود.

درود بر هموطنان خوب وزحمت کش جنوب ما که متوجه اهمیت چنین کار ارزشمند گشته واز قطع درخستان باور ور خودداری نموده اند.

نویسنده: اقبال صادقی

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه