۲۰ قوس ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۰ قوس ۱۳۹۷

امریکا نباید اشتباه کرزی وغنی را مرتکب شود

بزرگترین اشتباه کرزی وغنی در طول دوران حکومتداری اش این بود که به طالبان بها داد. مرکز اموزشی در لوگربرای طالبان ایجاد نمود. زندانهای انهارا آزاد کردند. نتیجه ان چنین شد که امریکا خود بسان جنازه درمیدان مانده وکسی باشد که انرا بردارد.

مقام بلند امریکایی می گوید که ما به بن بست رسیده ایم، اگر بنا باشد که امریکا در مذاکرات صلح بصورت پیش پرداخت ۱۰ هزار طالب را از زندان ازاد نماید بداند که دیگر حتی جنازه ی خودرا هم جمع نخواهد توانست.

درصورت اجرای چنین اشتباه، تنها راه بیرون رفت از میدان جنگ برای امریکا سرخم نمودن تاریخی امریکا دربرابر کرملین خواهد بود. چنانچه که مسکو در گذشته بدهکار کاخ سفید دراین قسمت بوده است اما قدرت گرفتن ومیدان بدست اوردن طالب در افغانستان به تنهایی هیچ گاه امنیت اور نبوده وبلکه بحران را دوباره تجدید خواهد نمود.

نویسنده: اقبال صادقی

این را هم بخوانید:  طالبان دروازه‌های خروج را به امریکا نشان دادند
برچسب ها

بدون دیدگاه