۲۰ قوس ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۰ قوس ۱۳۹۷

در فرانسه حالت اضطراری اعلام شد!

امانویل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پاسخ به جلیقه زردها امشب حالت اضطراری را در فرانسه اعلام کرد. نه حالت اضطراری نظامی، حالت اضطراری اقتصادی و اجتماعی. در بیانیه ی که همین لحظه خطاب به مردم فرانسه پایان یافت، نقاط ذیل قابل توجه است :

ـ وی از خود انتقاد نمود، از اینکه مردم انتباه داشتند که وی در قدرت از آنها دور شده. وی اعتراف کرد که برخی از مواضع وی مردم را به حق ناراضی نموده است.

ـ ماکرون سرمایه گذاری و توجه به آموزش و پرورش، مدارس و دانشگاه ها را در صدر برنامه های بعدی خود قرار داد.

ـ برای جواب فوری به خواستهای جلیقه زردها وی نه تنها خواستهای اولیه آنها که کنار گذاشتن لایحه ازدیاد تکس روی بنزین بود را قبول نموده بلکه از ماه آینده دستمزد حداقل که در فرانسه در حدود ۱۴۹۸(نا خالص) یوروست ۱۰۰ یورو ماهانه ازدیاد خواهد یافت.

ـ مالیات روی کار اضافی را لغو نمود.

این را هم بخوانید:  دونالد ترامپ بهترین مشوق فرانسه و اروپا بسوی استقلال کامل.

ـ یک بخش از مالیات غیر مستقیم روی درآمد بازنشسته های که کمتر از ۲۰۰۰ یورد در ماه حقوق بازنشستگی میگیرند، لغو شد.

ـ قدرت بیشتر به شهردارها و مناطق از نگاه سیاسی تا در مسایل اقتصادی و اجتماعی مشکلات مردم را بررسی کند .

ـ چندین تصمیم دیگر برای قانع ساختن جلیقه زرد ها…

در نخستین عکس العمل جلیقه زرد ها این تصامیم از طرف آنها چندان زیاد استقبال نشد، آنرا کافی نمیدانند. بخصوص مالیات اضافی روی ثروت های بزرگ مورد قبل ماکرون قرار نگرفت. دلیل آنرا ترس از فرار سرمایه از فرانسه عنوان کرد.

من فکر نمیکنم که علیرغم نارضایتی جلیقه زرد ها، جنبش با قدرت امروزی اش ادامه یابد. اگر ادامه یافت راه دیگری برای ماکرون باقی نخواهد ماند مگر انحلال پارلمان و انتخابات جدید. ولی مهمتر از همه ماکرون و وکلای پارلمانی که از او حمایت میکنند برای انتخاب مجدد خود مشکلات سختی خواهند داشت.

نویسنده: کریم پاکزاد

این را هم بخوانید:  جلیقه زردها، اعتراض و سندرم پیام های مثبت
برچسب ها

بدون دیدگاه