۱۳ قوس ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۱۳ قوس ۱۳۹۷

حکومت وحدت ملی، غنی سرطان حکومتداری

با توجه به اوضاع آشفته کنونی که مسول آن اشرف غنی احمدزی است، انتخابات ریاست جمهوری در ۳۱ حمل سال آینده یک فرصت طلایی است. فرصتی که باید برای برون رفت از وضعیت کنونی از آن استفاده شود.

متاسفانه حکومتداری آقای غنی در تاریخ حکومتداری کشور مبدل به سرطان حکومتداری و دولتداری شد. هرگاه صحبت از حکومت وحدت ملی به میان می آید مردم از نفرت شان می گویند. افکار عمومی کشور به گونه بی سابقه نسبت به آینده شان بدبین شده اند. وقتی مردم در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به گونه گسترده پای صندوق رای رفتند انتظار شان این نبود که اکنون پیش آمده است.

غنی و عبدالله کلی برای مردم وعده سپرده بود که چنین می کنند و چنان. مردم از آنچه در این چند سال پیش آمد به خوبی درس عبرت گرفتند. البته غنی و عبدالله هم باید این درس را گرفته باشند که دروغ گفتن به مردم سبب نابودی شان می شود تا بقا. مردم در انتخابات پیش رو به غنی و عبدالله رای نمی دهند. اگر جامعه بار دیگر از اینها استقبال کند، خرد شان را زیر سوال خواهند برد. حکومت وحدت ملی در انتخابات بهار آینده تاریخ گذشته مردم است.

این را هم بخوانید:  ساختار نظام، انتخابات و قانون اساسی

مهم ترین بحث در تاریخ عبرت گرفتن از آن است. بی مسئولیتی غنی و عبدالله مردم را نسبت به نهاد حکومت و دولت سخت بی باور ساخت. مردم هیچ گونه انتظار و توقعی از حکومت ندارند. به طور نمونه صد ها تن از چندین روز بدین سو در یکی ولسوالی های فاریاب در محاصره گروه طالبان قرار دارند. تمام شان غیر نظامیان هستند. آنها هم گرسنه نان اند و هم گرسنه صلح. از مسوولیت های حکومت تامین حیات مردم است. مسولیتی که حکومت از آن فرار می کند و سخنگویان آن توجیه. وقتی رهبران حکومت کنونی. این قدر بی کفایت اند، تداوم این حکومت چه دردی را درمان خواهد کرد، جز افزودن درد.

عملکرد رهبران حکومت کنونی فاجعه است. در هیچ حوزه دست آورد ندارد. بربنیاد گزارش تازه اداره سیگار، بیش از ۵۰ درصد از خاک کشور در کنترول طالبان قرار دارد. قوت طالبان به این معنا است که حکومت در تامین تامین امنیت و میدان نبرد در برابر این گروه حرفی برای گفتن ندارد. مردم هیچ گونه امید به نهاد دولت ندارند.

این را هم بخوانید:  رئیس جمهور، امروز جیغ نزد و نعره نکشید!/ شاید امریکایی‌ها پشت غنی را خالی کرده‌اند!
برچسب ها

بدون دیدگاه