۱۳ قوس ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۱۳ قوس ۱۳۹۷

تداوم غنی، تحول افراطیت قومی

حقیقت، روشنی راه است. و نور راه، هادی عقل‌ها ست. پشت‌داشتن به نور راه، رفتن از پشت سایۀ خود است. و جهل، سایۀ سیاه ذهن است. حقیقت که نور جلو راه شد، باز سایۀ جهل از پشت روشنی عقل می‌آید. رفتن از پشت سایۀ جهلِ امیرِ دیورندکار تا پشت‌داشتن غنی به نور حق، تاریخ سیاه افراطیت قومی ست.

اما، افراطیت جز نفرت نیست. و نفرت قومی محبت ملی را از ما گرفت. اما محبت، صلح طلب است. محبت رواداری دارد. و محبت رحم و بخشنده‌گی دارد. اما نفرت قومی باب سیاست است که غنی دل از رأی قومی نمی‌کند. اما ارگ قومی محبت به هیچ قومی ندارد. آیا عبدالله در ارگ جز قدرت خود، هیچ محبت به تاجیک دارد؟ در کدام اقدام ارگ و دانش محبت به هزاره بوده است؟ و غنی بیشتر از پشتون به قدرت خود محبت دارد که درد و ماتم انسانی پشتون دردناک‌تر می‌شود. امیر دیورندکار از محبت به قدرت خود، پشتون را از کمر دو نیم کرد. و غنی از محبت به قدرت خود، پشتون فقیر را قربانی بازی منطقه ساخت. چون ارگ پشت به نور حق دارد و از پشت سایۀ جهل خود می‌رود و به عقل عدالت با حق (بِهِ یَعْدِلُونَ) نمی‌رسد.

این را هم بخوانید:  غنی در کجـایِ کار قرار دارد؟

رفتن از پشت سایۀ جهلِ امیرِ دیورندکار تا پشت‌داشتن غنی به نور حق، تاریخ سیاه افراطیت قومی ست. اما، افراطیت جز نفرت نیست. و نفرت قومی محبت ملی را از ما گرفت. اما محبت، صلح طلب است. محبت رواداری دارد. و محبت رحم و بخشنده‌گی دارد. اما نفرت قومی باب سیاست است که غنی دل از رأی قومی نمی‌کند. اما ارگ قومی محبت به هیچ قومی ندارد.

آیا عبدالله در ارگ جز قدرت خود، هیچ محبت به تاجیک دارد؟ در کدام اقدام ارگ و دانش محبت به هزاره بوده است؟ و غنی بیشتر از پشتون به قدرت خود محبت دارد که درد و ماتم انسانی پشتون دردناک‌تر می‌شود. امیر دیورندکار از محبت به قدرت خود، پشتون را از کمر دو نیم کرد. و غنی از محبت به قدرت خود، پشتون فقیر را قربانی بازی منطقه ساخت. چون ارگ پشت به نور حق دارد و از پشت سایۀ جهل خود می‌رود و به عقل عدالت با حق (بِهِ یَعْدِلُونَ) نمی‌رسد.

این را هم بخوانید:  غنی در انتخابات شکست خواهد خورد
برچسب ها

بدون دیدگاه