۱۰ قوس ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۱۰ قوس ۱۳۹۷

سخنی با مسلمیار، رئیس قومیِ سنای ملی!

با عرض سلام و ادب به شما جناب مسلمیار، اما برای ما نه، حد اقل برای دانایان قوم تان بگویید که چرا در این وطن تکه و پاره، خونریزی (یَسْفِکُ الدِمَاءَ) تمامی نداره؟ یعنی چرا در جنگ نیابتی قدرت، خون پشتون و غیرپشتون جاری ست؟ شفاف بگویید که چرا در نشست روسیه، کوچی و ستانکزیِ ارگ با کوچی و ستانکزی طالب صلح نتوانستند؟ مگر نه این است که در جنگ نیابتی، یکی از امریکا و دیگری علیه امریکا ست؟ پس باید تا آخرین افغان خون بریزد.

و اما کی مسئولیت‌پذیر است؟ اما شما عزیزان دانایان پشتون، هیچ جدی گرفتید تا ایستاد شوید که چرا امروز یک شاعر مادرزاد پشتون در دامن فقر، با چشمان کور از زخم انفجار، برای صلح از هلمند تا بلخ پیاده و پابرهنه رفت و ناکام به خانه در بستر جنگ برگشت؟ و چرا اجمل غنی موفقانه از کوری شعر و خون پشتون، سرمایه‌دار امریکائی شد؟ پس برای افغانستان متحد باید این حقیقت برملا شود که ریاستِ قومی امنیت ملی معتقد به تساوی ملی افغان با افغان نیست، زمینه‌ساز جنگ افغان با افغان است.

اما تا «امنیت ملی» ملی نشود، جنگ نیابتی ختم نمی‌شود. وقتی آتش قومی در ریاست امنیت ملی داغ باشد، باز رادیوی «آزادی» نیز از پراگ برای بدنام سازی حرکت رهائی یک قوماندان ضد طالب از بند ستانکزی، آوانگارد قومی جنگ می‌شود. اما شما عزیزان در رادیوی «آزادی» که از دور دست بر آتش قومی وطنت داری، در ذهن قومی خود داشته باش که مسلمیار اسلام را شکم کرده و ایمان به حق ندارد که یک قوم مدنیِ مقدم در علم را تحریک به دفاع از حیثیت ملی اش می‌کند. اگر برای برادری به برابری ملی باور دارید، پس بروید از مسلمیار بپرسید که چرا به حکم اسلام قوم خود را با توصیه به حق (تَوَاصَوْا بِالْحَقِ) و توصیه به محبت (تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَهِ) به پیشتازی علمی در اقوام تشویق نمی‌کند؟

اما الحمدلله برادر هزارۀ شما در خاندان آدم، با پیشی علمی در اقوام به این معنویت انسانی رسیده که جنگ، باروی جهل و نادانی ست. اما علم و آگاهی، راه آزادی و آبادی ست. اگر غنی لائیک شاخۀ خشک علم در جنگ نیابتی شد، اما شما مسلمیارِ جهادی چرا از خدا نمی‌ترسی و ریاست سنای ملی را زیر حکم لَاتَفَرَّقُوا خدا، کرسی نفاق قومی کرده‌ای؟ چرا یکطرف قومت را به علم و حق و محبت نه، به جنگ و نفرت قومی تشویق می‌کنی، و در طرفی دیگر، دانایان قوم دیگر را مجبور به بیرون شدن از خانه می‌کنی تا در مسیر انتحار و انفجار تو، زیر رگبار پولیست بر خون خود بگذرند و از آزادی و حیثیت ملی خود دفاع کنند؟ منتظر پاسخت هستیم اگر برای حل مسأله ملی به برادری و دیالوگ ملی باور داری!

منبع: پیج انسانیت

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه