۱۰ قوس ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۱۰ قوس ۱۳۹۷

نیروگاه های اتومی برای افغانستان

دروز هنگام کنفرانس “تریون ژنو” که روزنامه معتبر سویسی است که در ژنو انتشار میابد در مقاله ی چنین عنوان داد : “کنفرانس فریبنده ” (اصطلاحیست به معنی این که چشم ها را فریب میدهد). از مطالعه اعلامیه نهایی کنفرانس که طولانی، خسته کننده، تکراری در ۳۹ ماده است، فقط دو موضوع قابل فهم است. اول، حکومت کابل دست آورد هایی در زمینه های اداری و مالیه (مالیات)، سیاسی (انتخابات شورای ملی)، مبارزه علیه فساد …. داشته ولی اینها کافی نیست، باید سعی بیشتر کند.

همه دوستان را به مطالعه این سند (که حتما به زبان فارسی باید ترجمه شده باشد) تشویق میکنم. سندی که گویای این است که همه از جنگ افغانستان خسته شده اند و منتظر اند که امریکا و طالبان به یک موافقه برسند. تا آنوقت برای اینکه دولت افغانستان سقوط نکند و بار دیگر یک منطقه مهم جیوپولیتیک پایگاه نیروهای افراطی مانند داعش و دیگران نشود باید هر طور شده حکومت کابل را نجات داد. از این جهت است که گاهی اعلامیه کنفرانس مضحک و خند آور میشود.

چند سطر آخری ماده ۴ این قطع نامه که از پیشرفتهای که در افغانستان صورت گرفته نام میبرد، چنین پایان میابد : ” … اشتراک کنندگان در کنفرانس اظهار داشتند که باید بیشتر روی ضرورت بکار انداختن نیروگاه های اتومی تآکید شود و هوشیار باشند که امتیازات و نفع این مراکز اتومی به همه و به خصوص به فقرا برسد”!
زبان اداری، بیروکراتیک و دیپلوماتیک منطقی دارد که برای همه روشن نیست. آنرا سیاست بازی میگویند !

نویسنده: کریم پاکزاد

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه