• دسته: x تیتر یک
  • ۸ قوس ۱۳۹۷

آیا لازم است، مردم با خون خود به حق برسند؟

از چهارسال به این طرف پیوسته خواست های مردم زیرسم نیروهای امنیتی و انتحاریان گرد و خاک میشوند. دولت به نام دموکراسی که اساسات مردمی دارد، چطور میتواند به حدی به در خواست های مردم تعلل کند که بالآخره قضیه به کشته شدن و زخمی شدن دها تن بینجامد. آیا نمیشود قبل از خونریزی و دهشت در خیابان به خواست مردم توجه داشت؟ آیا این دولت از مردم خون میخواهد تا متیقن شود که مردم جدی اند؟ یقین دولت و آقای غنی با برامدن یک هزار تن در خیابان برآورده نمیشود؟ این ساز و کارها و سامان بندی های ناقص است که محبوبیت آقای غنی و حکومت وحدت ملی را از عرش به فرش برابر ساخته است.

محبوبیت حکومت ها در صورتی افزایش می یابد که حکومت سریعاً به درخواست های برحق مردم پاسخ قانع کننده ارائه کند. حکومت وحدت ملی چنان اعتبار و امتیاز خود را میان مردم برباد داده است که اعلامیه ها و پیام های این حکومت کاملاً از طرف مردم نادیده گرفته میشود و هیچ کس اعتبار و اعتنایی به این اعلامیه ها ندارد و نخواهد داشت. زیرا دولتمردان کنونی ثابت ساخته اند که دروغگویان ماهری اند و بغیر از افترا و دروغ چیزی بهتری در چانته ندارند. غوغای که در طی دو روز برای رهایی فرمانده علیپور به راه افتاد، میشد به گونه مسالمت آمیزی حل و فصل گردد. ارگان های کشفی و استخباراتی به دستور مستقیم غنی پرونده سازی را شروع کردند تا هنگامی که وضعیت معترضین در خیابان ها خیلی وخیم و تاسف بار شد. در این برهۀ زمانی میشود که دیدگاه مردم را نسبت به اعتراض ها و تجمعات تغییرداد. یکی از فکت های که میشود تغییرش داد این است که باید به ادبیات اعتراضات در افغانستان تغییر وضع کنیم، مردم همه ضرب المثل را ورد زبان دارند که میگوید:«حق داده نمیشود، حق گرفته میشود» ویا « تا خون نریزیم حق خود را گرفته نمیتوانیم». این برخوردی است که میتواند آینده مردم سالاری را شدیداً تبدیل به سرطان التهابی کند.

اعتراض ها حق مسلم مردم است، مردم باید بیشتر از این که به خون دادن در سرخ کردن سنگ فرش های سرک بیندیشند، بالای رهبران خویش که در سکان های متخلف حکومتی لم داده اند فشار وارد کنند. هنگامی سروردانش و کریم خلیلی و … در بطن حکومت موجود اند چه نیاز به اعتراض خیابانی است، فشار مستقیم بالای این رهبران بهتر از سپردن سینه به گلوله فاشیست ها است.

نویسنده: بیژن برناویج/ جمهوری اعتماد

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه