۲۷ سرطان ۱۳۹۵
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۷ سرطان ۱۳۹۵

اردو و پولیس خیالی، خیالی بیش نیست

 جمهوری فریاد: مقامات ارشد وزارت های دفاع و امور داخله کشور در یک واکنش شدید به گزارش های از موجودیت اردو و پولیس خیالی در ساختار قوای مسلح کشور می‌گویند، در تشکیل آنها  هیج عسکرِ خیالی وجود ندارد.

جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز نیروهای مسلح کشور گفت، در اردو ملی، توظیف عسکر به گونۀ گذشته برای خدمت شخصی، تنظیمی و یا گروهی جا ندارد.

اما بررسی های که در ولایات افغانستان صورت گرفته و بخصوص بررسی اخیرً که از سوی شورای نظامی ولایت هلمند به راه انداخته شده بود، نشان می‌دهند که تنها در ولسوالی های نادعلی، مارجه و مرکز ولایت هلمند ۴۰۰ الی ۵۰۰ عسکر و سرباز در وظیفه حاضر نبوده ولی نام هایشان درج جدول مأموریت می‌باشند که این خود مشکلاتی را در تأمین امنیت ایجاد می‌کند.

بر اساس حکم رئیس جمهور، شورای های نظامی در ولایات صلاحیت دارند تا تمام نیروهای امنیتی را بررسی کنند.

همزمان با این، جنرال سالم احساس معاون معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله افغانستان با رد موجودیت سربازان خیالی در تشکیل پولیس ملی و محلی افغانستان می‌گوید، سال گذشته سه بار هیئت مشترک از سوی این وزارت مؤظف شد تا حضور سربازان خدمتی و خیالی را در جز و تام ها و قطعات این وزارت بررسی کند.

به گفتۀ کارشناسان نظامی سرباز خیالی به منسوب نظامی اطلاق می‌گردد که هویت اصلی و یا جعلی او در تشکیل ثبت شده، به اسمش معاش و امتیازات پرداخته می‌شود، اما خود عملاً در جز و تام و قطعه حضور ندارد.

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه