• دسته: x تیتر یک
  • ۱ قوس ۱۳۹۷

چند نکته پیش از دیدار رئیس جمهور!

بقول رادیو دربند (اوازه است ) که جاغوری ها با رئیس جمهور دیدار می نمایند. چند نکته مهم دراین باب یاد اور می شوم:

۱ – طالبان تا کنون درپشت دروازه های مردم پرسه می زنند متاسفانه قوت های دولتی انهارا تور داده اند ولانه های انها کاملا سالم مانده وبا انگیزه مجددا در منطقه بر خواهند گشت خوب است که دولت بخشی مهم از اردو را بصورت دوام دار در منطقه نگهداری نموده تا مردم با احساس امنیت به خانه هایشان برگردد اگر خدای نخواسته چنین جنایت از سوی طالبان تکرار شود دیگر منطقه سرنوشت بسیاربدی بدست خواهند اورد خوب است علاج قبل از واقعه صورت گیرد .

۲ – خوب است در چنین موقعیت حساس که دولت ضرورت به جلب نظر مردم دارد خیلی باصراحت مطالبات خودرا از حکومت در خواست نموده وولایت شدن جاغوری را درراس خواسته های خود قرار دهند. اگر دولت به چنین اقدام بصورت عملی وارد میدان شود مردم هم قول همکاری جدی را در انتخابات با دولت داده ومعامله برد برد را نوید دهند. نباید جاغوری ها پس ازاین با واقعیت های سیاسی بسان گذشته عمل نمایند وجاغوری را جزیره ای معترضان معرفی نکنند .

این را هم بخوانید:  اولویت جاغوری در چنین شرائط حساس در چیست؛ کلنگ زدن یا اسلحه داشتن؟

۳ – قوی ترین عامل برقراری امنیت در جاغوری ولایت شدن ان است. اقدام عملی به چنین کار می تواند بحال مردم ودولت دراینده مفید بوده وسبب جلب مردم به حکومت خواهد شد. به باور من چنانچه در گذشته ها هم یاد اورشده بودم اقای غنی در دور بعدی نیز خودرا کاندید نموده وچون حاکم فعلی هست ابزار بیشتری نسبت به دیگران دراختار دارد تا برنده شود دراین مورد بحث نقد حکومت نیست بلکه استفاده از قرصتی خیلی نازوک هست که باید ازدست نرود .

۴ – جهت پیگیری بسته ای درخواستی باید یک مجموعه ای همسو بصورت جدی در کابل بوجود اید تا رابط بین مردم وحکومت بوده ودست رسی به مطالبات را سریع ومیسر سازند .

۵ – دوستان خارج ازمنطقه نیز فرصت را غنیمت شمرده دومطلب امنیت وولایت شدن را در نوشتار خود برجسته سازند وبا چنین کار سبب دلگرمی وتشویق حکومت گشته وماهی مقصود را بدست اورند.

نویسنده: اقبال صادقی

این را هم بخوانید:  چرا طالبان جسارت حمله به جاغوری را پیدا کرده اند؟
برچسب ها

بدون دیدگاه