• دسته: x تیتر یک
  • ۱ قوس ۱۳۹۷

دولت افغانستان قوی تر است یا دولت مواد مخدر؟!

دیروز اطلاع یافتیم که تولید مواد مخدر افغانستان در سال جاری میلادی ۲۹ درصد کاهش یافته است. در گزارش مشترک سالانه که حکومت افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل که دوشنبه ۲۸ عقرب​ در کابل منتشر شد، آمده که:  «در سال ۲۰۱۸ مقدار مواد مخدر تولید شده افغانستان به صورت تخمینی به ۶۴۰۰ هزار تن رسیده در حالی که این رقم در سال گذشته ۹ هزار تن بوده است».

این پیروزی ( به هرحال هرچه تولید و مصرف مواد مخدر تقلیل یابد بهمان اندازه یک پیروزی حساب میشود) را به کی تبریک بگوئیم ؟ به دولت افغانستان، به سازمان ملل یا به نیروهای امریکایی که هر نوع کمک برای مبارزه علیه آنرا متوقف ساخته اند ؟ نه بابا !! در همین راپور میخوانیم که: «دلیل عمده کاهش چشمگیر آن در زون شمال و غرب خشکسالی بوده است». اسرار خدا و این معما را نه تو دانی و نه من! اگر خشکسالی بنده های او را به گرسنگی تهدید میکند اما تولید مواد مخدر را هم کاهش میدهد. یا به عبارت دیگر خدا هم مانند بندگانش از یک دست میدهد و با دست دیگر باز میستاند.

راستی میدانید از میان دو دولت، دولت افغانستان و “دولت مواد مخدر افغانستان” کدام یک قویتر و ثروتمندتر است ؟ اگر بودجه دو دولت را در نظر بگیریم، بودجه دولت افغانستان در حدود ۵ میلیارد دالر یا کمی بیشتر است منهای بودجه امنیتی که امریکا میپردازد. در حالیکه بنابر گزارش همین دو منبع (حکومت کابل و سازمان ملل) در ماه می امسال ارزش تولید وتجارت مواد مخدر افغانستان سالیانه به ۶،۶ میلیارد دالر میرسد.

نویسنده: کریم پاکزاد

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه