۲۸ عقرب ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

بحث صلح افغانستان نباید فصلی باشد

جنگ هژده ساله افغانستان باید پایان یابد. در دو سال اخیر، حکومت افغانستان و جامعه جهانی تلاش های به خرج دادند تا شاید منجر به تامین صلح شود که نشد. نشست های گوناگون در سطح کشور های منطقه در راستای برقراری صلح برگزار شد. هیچ کدام از این نشست ها تا کنون نتیجه قابل لمس برای صلح افغانستان در پی نداشته است. انتظار افکار عمومی کشور این است که این گونه نشست ها بایستی نتیجه بخش باشد.

این روز ها، در آستانه پایان حکومت وحدت ملی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دور جدید، بحث مصالحه با گروه طالبان یک بار دیگر رنگ گرفته است و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال برده است. به نظر می رسد که ایالات متحده امریکا، از طرف های دخیل در بحث صلح، به دنبال مصالحه با گروه طالبان است تا نبرد هژده ساله کشور پایان پیدا کند. از آنچه این روز ها زلمی خلیلزاد، در باره صلح در کابل می گوید، این طور معلوم می شود که اولویت کاخ سفید توافق با مخالفان مسلح دولت است تا دیگر بحث ها. دست کم چهار ماه پیش هم افکار عمومی سخت منتظر یک نتیجه روشن در گفتمان صلح بودند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در هر مناسبتی صحبت از صلح و آشتی ملی می کرد. از آنچه به رسانه ها درز کرده است نشان می دهد که طالبان، امریکا و حکومت افغانستان تلاش دارند کاری برای پایان جنگ انجام دهند. حرف اساسی این است که بحث مصالحه با گروه طالبان نباید فصلی باشد. در گذشته تجربه شده است که هر از گاهی بحث صلح در کشور مطرح شده است و بدون کدام دست آورد دوباره این بحث به حاشیه رفته است.

این را هم بخوانید:  نشست جده؛ به نام افغانستان، به کام عربستان

امیدواری از جایی است که گروه طالبان و امریکا هر دو طرف شناس پیروزی در این مبارزه ندارند. روز گذشته جنرال دانفورد، رئیس ستاد ارتش امریکا، گفته که فکر نمی کنم طالبان بازنده این نبرد باشند. از جانب دیگر گروه طالبان هم تمایلی برای رسیدن به یک توافق دارند. مذاکرات رسمی شماری از اعضای گروه طالبان با مقامات امریکایی در دفتر قطر به این معنا است که این گروه هم بد اش نمی آید برای دست کشیدن از خشونت در افغانستان، رای زنی نماید.

به باور نویسنده، با بحث تامین صلح در کشور نباید برخورد پروژه ای شود. بحران ناشی از این جنگ، نیاز به صداقت دارد. در فصل تازه، باید کوشش شود که روند گفت و گو با طالبان به نتایج مطلوب اش برسد.

نویسنده: مهدی یوسفی/ جمهوری اعتماد

بدون دیدگاه