۲۷ عقرب ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۷ عقرب ۱۳۹۷

یکی از فواید فردگرایی

تعدادی از برادران مومن ما، از آتش‌سوزی در یکی از ایالت‌های آمریکا، چنان خوشحال شده بودند که در پوست و لباس تنگی می‌کردند و کف میزدند و شکلک خنده‌دار در کامنت‌ها می‌گذاشتند و دست به ریش‌ مبارک می‌کشیدند و زیر لب الحمدلله می‌گفتند…
یکی از دوستان ما، راجع به همین حادثه می‌گفت مرگ برآمریکا… گفتم چه فایده ازین خوشحالی که عده‌ای از مردم، زنده زنده در آتش جزغاله شدند و هزاران نفر آواره… گفت ظلم آمریکا به خودش بازگشت. گفتم هیچ ربطی ندارد؛ آنکه ظلم می‌کند در کانگرس و کاخ سفید به نظاره نشسته از کجا معلوم مثل شماها خوشحالی نمی‌کنند؟…

واقعیت و حقیقت این است که ماملت مسلمان به کلی‌گویی و صدور حکم کلی، عادت کرده ایم و نیندیشیده ایم که هر فردی گناه خودش و بار خودش را دارد… اینکه آمریکا بد است یا نیست، قابل بحث است ولی آنچه عیان است ریشه بدبختی مان را در خودما جستجو کنیم و اگرآمریکا در ۱٨ سال پیش افغانستان را اشغال نمیکرد، تاهنوز دو رهبر و چند دانه مسلح و بی بندوبار، به ملت آزاری ادامه می‌دادند و اینکه در طی ۱٨ سال و بیشتر کاری نشده، باید خودمان را بررسی کنیم…

این یک شاهد مثال بود ما ملت مسلمه در تمام عرصه‌ها چنین احکام کلی صادر کرده ایم و خودمان را بدبخت کردیم… به عنوان مثال وقت یک سنی متعصب، از سعودی حکم قتل رافضی ها را صادر می کند شیعیان همه میگن مرگ بر عربستان و مردم آن… ملت‌ها هیچ گناهی ندارند.
یا فقیهی مثل صاحب جواهر اهل سنت را شریرتر از یهود و انجس از کلاب میداند، ملت سنی فکر می‌کنند رافضی‌ها همه این طوری فکر می‌کنند و نمیدانند که نظر فردی است و قابل نقض و رد است… جامعه شیعه گناهی ندارد که سر بریده شود اگر امثال شیرازی ها، یاسر الحبیب ها و اللهیاری ها فتنه‌انگیزی می‌کنند از اقسام احادیث جعلی، اهل سنت را فحش میدند، استنباط فردی اش از متون است نه نظر شیعه…

در افغانستان، سالهاست شیعه و سنی در یک محله زندگی می‌کنند و تعاملات اجتماعی دارند و حتی تناکح و ازدواج بین شان رواج بوده… نباید با نظر یک فرد خاص این صمیمیت و تعامل را بهم زد…

نتیجه اینکه در دنیای امروز اگر فردگرایی امر مذموم گاهی تلقی میشه، که بعض موارد مشکل سازهم هست اما در مورد نظریات مذهبی و امور سیاسی کاملاممدوح و مورد تایید است.

نویسنده: علی ظفر یوسفی

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه