۲۶ عقرب ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

هزینه مهاجرت بیشتر است یا هزینه دفاع؟

تا حال هزاران خانواده از جاغوری و مالستان مهاجر شده اند این هزاران خانواده تمام دارایی،خانه، قریه و آینده خویش را رها کرده و برای زنده ماندن فقط جان خود را از میدان جنگ‌ بیرون کشیده اند!

این در حالیست که اگر ذهنیت دفاع وجود میداشت دفاعی که درپشت آن حمایت و همکاری دولت وجود دارد و دولت ما با تمام سستی ها و کاستی از شهروندان خود حمایت میکند! نیازی به این مهاجرت و فرار هزاران خانواده نبود
چگونه است که هزاران خانواده از ترس ۳۰۰تا ۵۰۰ جنگجوی طالب فرار میکند؟
چه شده است که یکصدو هشتاد هزار نفر در جاغوری توان‌ دفاع و مبارزه با این ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن تروریست را ندارند؟

۵۰۰۰هزار خانواده ای که مهاجر شده است اگر از هرخانواده یکنفر بدفاع برخیزد ۵۰۰۰مدافع خواهد شد و طالبان با تمام‌توان نظامی که داشته باشند هم نمیتوانند با اینهمه مدافع جنگ و پیروزی داشته باشند؟
اصل مسئله نبود آماده گی و ساده اندیشی و مدنی گریهای زیاده مردم ماست و البته ضعف و عدم‌اعتماد بنفس!
ما باید برای روزهای سخت خود را آماده کنیم مهاجرت و فرار راه حل نیست اگر اینگونه فرار کنیم زمانی فرا خواهد رسید که دیگر جایی برای فرار نماند آنگاه چه‌میکنیم؟

این را هم بخوانید:  دهه‌ی هفتاد و دو رویکرد سیاسی هزارگی!

نویسنده: علی رضایی

برچسب ها

بدون دیدگاه