۲۱ عقرب ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۱ عقرب ۱۳۹۷

حرکت دانشجویی و ضرورت سازماندهی هوشمندانه

آن گونه که در تماس با برخی دست اندرکاران تظاهرات امشب دریافتم، اجمالا این معلومات را بدست آوردم که این حرکت اساسا و در ابتدا یک حرکت دانشجویی بوده است که ازعمق درد و مسولیت جوانان دانشجو نشات گرفته است. سایر شهروندان وجوانان درد دیده ی غرب کابل بصورت خودجوش و جسورانه به این حرکت پیوسته واگر بدرستی مدیریت شود، احتمالن تعداد بیشتری از شهروندان و حمایتگران، با انگیزه و حجم بیشتری در روزهای آینده به این حرکت خواهند پیوست. 

ادامه ی این حرکت مستلزم این است که باید با درک و درایت هوشمندانه مدیریت وسازماندهی گردد

۱٫ شکل دادن به یک هسته ی اولیه وسازمانده، مرکب از خودِ دانشجویان که مدیریت کارآ و هوشمندانه ی حرکت را به عهده بگیرد، ضروری ترین نیاز و بنیادی ترین قدم است. 
۲٫ پرهیز از شعارهای حساسیت برانگیز قومی می تواند سلامت، سیالی و مسالمت جویی این حرکت را فربه تر و همگانی تر سازد.
۳٫ انتخاب یک هیات صالح و سالم برای پیگیری گفتگو وطرح خواسته ها با طرف دولت و ایجاد ارتباط و رایزنی با نمایندگان سازمان ها و نهادهای بین المللی حامی دولت، بزرگترین موضوع و اصلی ترین ضرورت این حرکت می باشد.
۴٫ انتخاب سه نفر از داخل دانشجویان بعنوان سخنگو، که به سه زبان فارسی و پشتو وانگلیسی با رسانه ها گفتگو کنند، از سوء استفاده ی سیاست مداران و فرصت طلبان سیاسی جلوگیری نموده و مانع هرج و مرج، پراکنده گویی، آشفتگی و بلا تکلیفی مردم می گردد.
۵٫ هماهنگی و همکاری موثر با نهادهای امنیتی و تشکیل گاردهای حفاظتی منظم متشکل از جوانان و نیروهای با تجربه بمنظور سازماندهی انتظامی حرکت های اعتراضی مانند مظاهره، تحصن و تجمع، مهمترین امر برای ادامه ی این حرکت محسوب می شود. حفاظت از جان افراد و جلوگیری از تکرار فاجعه ی میدان دهمزنگ، اصلی ترین و مهمترین مسولیت سازمان دهندگان این حرکت می باشد.
۶٫ این حرکت یک جنبش مدنی دادخواهانه باید معرفی گردد نه یک آشوب گری براندازانه و حرکت دشمن تراشانه ی ضد دولت. در بحبوحه انتخابات و شکل گیری تکت های انتخاباتی، رهبران سیاسی و سیاستگران رقیب حکومت تلاش خواهند کرد از ادرس و نام چنین حرکت هایی بهره های سیاسی ببرند و اگر بتوانند مسیر آن را به سمت اهداف انتخاباتی خویش سوق دهند. این حرکت بصورت آگاهانه و سنجیده مخاطب خود را حکومت قرار دهد و خواسته های خودرا با مسالمت و فرهمندانه و مدنی مطرح و بصورت قدرتمندانه و جسورانه پیگیری نماید. 
۷٫ این حرکت باید از ناکامی ها و کامیابی ها و ضعف ها و قوت ها و اشتباهات و تجربه ی حرکت ها و جنبش های پیشین مانند جنبش تبسم، جنبش روشنایی، جنبش رستاخیز تغییر و حرکت های اعتراضی مردم فاریاب درس بیاموزد و راه سیاسی – مدیریتی و تجربه ی رهبری -سازمانی آن هارا تکرار نکند.

نویسنده: حمزه واعظی

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه