۱۵ عقرب ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۱۵ عقرب ۱۳۹۷

کشته شدن سمیع الحق وتحقق یک طرح که مستند می شود

همان گونه که الکساندر دومارانش تئوری تقابل با شوری واسلام گراهارا برای ریگان ارائه داد. دربخش اسلام گرایی وجنگ درونی توجه جدی داشته است واین کار ازطریق ایجاد هسته ی اسلام گراهای افراطی وایجاد مدارس تربیت تندروان در عربستان وپاکستان وجاهای دیگر صورت گرفته ودر کشور پاکستان بیشترین مدارس دینی زیر نظر ای اس ای که مستقیم از سی ای ا جهت می پذیرد مشغول کار هستند.

بعد از کشته شدن جنرال ضیا الحق وجنرال اختر محمد که محور اصلی وحامیان قدرتمند مجاهدین بود وتا حدی مخالف میل سازمان سیا کار می کردند وبا برداشتن انها حمید گل را روی کار اورده واین شخص را سازمان سیاه مطیع خود کرده ومجری پروژه ی تربیت تندروان در پاکستان نموده است. حمید گل چهره های به ظاهر دینی ودر واقع استخباراتی چون سمیع الحق را بر مقدرات تندروهای جوانان پاکستان مسلط کرده که جز به تکفیر کردن باور های غیر خود نمی اندیشند. اگر روزی سمیع الحق در اثر ضربات چاقو در بستر عیش ونوشیدن شراب جان می بازد وبلا فاصله فرزند حمید گل انرا محکوم می نماید نشانگر از واقعیت پروژه ی تخریب دین توسط ایده ای دامرانش ها بوده ومشغولیت درونی مسلمانان می باشد.

این را هم بخوانید:  یکی از تئوری پردازان خشونت مذهبی کشته شد

بعبارت دیگر نوعی از جنگ تمدنی جهان اسلام وغرب است که تا حدی بی صدا وارام مسلمانان را مشغول درون خوری خود کرده وغرب تماشاگر هستند طرح ویرانگر این ایده پرداز غربی چنان گسترش یافته است که نوعی از نفرت داخلی وخارجی را برعلیه اسلام بر انگیخته وکسی جرئت معرفی اسلام واقعی را در جهان ندارد. غرب خطر اسلام گرایی را بدتر از کمونیزم دانسته وبرای جلو گیری از ان سرمایه گذاری نموده ونفاق را درجهان اسلام به اوجش رسانده است اما جهان اسلام که ظرفیت بسیار کلان در بعد جمعیتی سرزمینی ومنابع اقتصادی دارد کاملا استعداد درون خوری خودرا پرورش داده وهمه ای فرصت هارا نابود می نماید

خوب است که اشاره کنم یک عالم دینی پاکستان در جهت انتقام از سمیع الحق فریاد می زند که جنگ تازه شروع شده است وما تا صد سال دیگر می خواهم بجنگم اگر ازوی سوال شود کی را می خواهید بکشید ؟ وکدام کشور را می خواهید نابود سازید قطعا خواهند گفت که مسلمانها وکشور اسلامی دیگری را می خواهند که نابود وویران نمایند اینها کسانی هستند که لقمه ای نانش در دست سازمانهای جاسوسی غرب بوده وهار شده رها می شوند تا یک مسلمان بی گناه را بدرند.

این را هم بخوانید:  عرب یا بنی امیه؟ اسلام یا وهابیت؟؟

نویسنده: اقبال صادقی

برچسب ها

بدون دیدگاه