۲۳ میزان ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۳ میزان ۱۳۹۷

جلو افراد ذیل را باید از پارلمان گرفت!

در نوشتار قبلی شاخص مهم در جهت انتخاب یک نماینده ای موفق را بیان داشتم وحال به چند مورد عینی اشاره می نمایم که مردم جلو انهارا گرفته ومانع ورود انها در پارلمان شوند.

۱ – زنانی که بجای اندیشه رخ آرایشکرده اش را نشان می دهند اگر بتونه وگج را ازصورتش بردارند هیچ چیزی در تهی دیگ نمی ماند وچون بدآموزی دارد باید مانع ورود انها درپارلمان شد.
۲ – زراندوزانی که آزموده شده وقبل ازورود به پارلمان آسمان جل بودند وبعد ازان درداخل وخارج سند ملکیت بلدینگهای دلاری را درجیب کرده وتابعیت بیگانه را گرفته وهمچنان با مکر ودروغ وگریه خودرا باردیگر کاندید کرده اند. چنین افراد نیز نمی تواند مصدر خدمت برای مردم شوند.
۳ – حاجی وکربلایی که القاب مذهبی با خود دارند ونقشی در جهت مدیریت یک ده داشته وتوان فهم قانون را ندارند ودر سیاست خارج از ده ناتوان هستند.
۴ – به ثروتمندان که منطقی جز زور ندارند وادبیات اسافل وجودی خودرا همواره بر زبان جاری می نمایند .
۵ – به کسانیکه مغز کوچک داشته وسررا با چندین متر پارچه بزرگ می نمایند .
۶ – به خوانین وخان زاده ها که محاسبات کشوررا با چرتکه انجام می دهند.
۷ – به کسانیکه جای بز اخفش را گرفته ودر طول چندین سال دهن باز نکرده وتنها به بلند کردن دست راست وچب بسنده نموده اند .
۸ – به جماعتی که نام ونان پارلمان را غنیمت شمرده اند وگردن کلفت نموده اند.
۹ –به آقازاده ها که بقول مرحوم مدرس اکثرا بی سواد هستند ونان مفت خورده اند.
۱۰ – با ادم های احساساتی که خوب سخنرانی می نمایند ولی هیچ نوع طرح را درچنته ندارند.
۱۱ – به لنده غرها که پاهای خودرا روی صندلی پارلمان آویزان کرده وخواب می روند.
۱۲ – به نعره کشان منتقد که هرروز از پارلمان بیرونش می نمایند وهیچ گونه منطق جذب را ندارند .
۱۳ – به ریاکاران دروغ گو که شرمندگی اش را درزیر دروغ وریا پنهان می نمایند.
۱۴ – به کسانی رای دهید وبه پارلمان بفرستید که شاخصه ای قابل قبول داشته باشند وچنین نسخه را درنوشته ای قبل یاد اور شده ام علیکم بالمراجعه.

این را هم بخوانید:  تأخیر انتخابات؛ گره کار کجاست؟

نویسنده: اقبال صادقی

بدون دیدگاه